GreekEnglish (United Kingdom)

Νέες Υπηρεσίες

 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 

Νέα ΕΣΠΑ

  ΕΝΕΡΓΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020 / ΝΕΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HORIZON 2020 
                     

Νέα


- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  ΑΠΟ 18.12.2017 ΜΕΧΡΙ 28.03.2018)

Προκηρύχθηκε μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020)  η Δράση για την Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μονάδων. Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας  στον τομέα του Τουρισμού, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων. Ο Προϋπολογισμός της Δράσης είναι 120 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας και δικαιούχοι είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού και ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:

Κατηγορία Δικαιούχων Α:  Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης μέχρι την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.

Κατηγορία Δικαιούχων Β: Τουριστικά Καταλύματα που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης, έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 ή/και τους ΚΑΔ: 41.20.20.01, 41.20.20.02, δεν διαθέτουν άδεια (σήμα) λειτουργίας, και το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα.

Ο προϋπολογισμός των επιχειρηματικών σχεδίων που θα κατατεθούν, δύναται να είναι από 25.000€ έως 400.000€Η Ενίσχυση είναι 45% επί του προϋπολογισμού για όλη την Ελληνική Επικράτεια, η οποία αυξάνεται κατά 5% (ήτοι ανέρχεται  συνολικά στο 50%), στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.

Οι δαπάνες που ενισχύονται και είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης είναι: Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος, Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος, Μεταφορικά μέσα, Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας,  περιβαλλοντικής διαχείρισης, Προβολή/Προώθηση - Συμμετοχή σε Εκθέσεις, Τεχνικές μελέτες μηχανικού και υπηρεσίες φοροτεχνικού και νομικού συμβούλου, Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού, Σύνταξη και παρακολούθηση υλοποίησης Επενδυτικού Σχεδίου. 

Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων είναι:

Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα: ξενοδοχεία κατηγορίας 3 αστέρων και άνω με δυναμικότητα 10 έως και 50 κλινών, ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) 3 αστέρων και άνω, ξενώνες νεότητας

Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα: αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες με ελάχιστο αριθμό 3 κατοικιών, ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα 3 κλειδιών  και άνω και ελάχιστης δυναμικότητας 10 κλινών

Τουριστικά γραφεία διαφόρων δραστηριοτήτων

Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: αθλητικός τουρισμός, θαλάσσιος τουρισμός, τουρισμός υπαίθρου, άλλες ειδικές – εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως ψυχαγωγικά και θεματικά πάρκα κ.ά.

Λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες στον τομέα του τουρισμού.
ΟΙ ΥΠΟΒΟΛΕΣ  των επιχειρηματικών σχεδίων, ξεκινούν από  18.12.2017 και διαρκούν μέχρι 28.03.2018

Τα στελέχη της Εταιρίας μας είναι σε θέση να σας παρέχουν πλήρη πληροφόρηση για την προετοιμασία και κατάθεση του φακέλου σας προς χρηματοδότηση. 


- ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ" (ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018)

Η δράση αφορά την αξιοποίηση παλαιών κτιρίων που ανήκουν στη Δημοτική Ακίνητη Περιουσία, τα οποία δύναται να αναβαθμιστούν και λάβουν νέα χρήση για την πόλη και τους Δημότες.  Η Δράση χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, 2014-2020» και απευθύνεται στους ΟΤΑ Α’ βαθμού της χώρας και στοχεύει στην ανάδειξη των δημοτικών κτιρίων μέσω της λειτουργίας τους ως εστιών τουριστικής, πολιτιστικής, αλλά και επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Με την κατάλληλη διαμόρφωση των κτιρίων εσωτερικά και εξωτερικά και την εφαρμογή της νέας τους χρήσης, θα πρέπει να επιτευχθεί η επανάχρησή τους και η λειτουργική επανένταξή τους στον ιστό της πόλης, συμβάλλοντας άμεσα και έμμεσα στην οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση των αστικών περιοχών.

Ο Συνολικός Προϋπολογισμός της Πρόσκλησης είναι 50.000.000 ευρώ. Η Μέγιστη χρηματοδότηση είναι 2.500.000 ευρώ ανά πρόταση και έως 100%, ανάλογα με το είδος της αξιοποίησης

Η Έναρξη υποβολών είναι στις 8 Ιανουαρίου 2018 και το διάστημα υποβολών είναι ανοικτό μέχρι εξαντλήσεως του Π/Υ. Η αξιολόγηση των προτάσεων είναι άμεση με βαθμολογούμενα κριτήρια


- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΩ "ΕΞΩ" (ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ)

Εντός των προσεχών ημερών θα εκδοθεί ο Οδηγός του Προγράμματος για την ενίσχυση της Εξωστρέφειας των ΜΜΕ με τίτλο ΕΠΙΧΕΙΡΩ "ΕΞΩ". Το πρόγραμμα θα ενισχύει τη συμμετοχή σε δυο εκθέσεις σε χώρες στόχους της κάθε επιχείρησης για τον κλάδο που δραστηριοποιείται. Θα ενισχύονται οι δαπάνες για τη δημιουργία περιπτέρου συμμετοχής, για τη δημιουργία εντύπων, για την ενοικίαση εξοπλισμού κ.ά.

- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 4.2.2. ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020
(ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  ΜΕΧΡΙ 6.11 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ 30.11 ΓΙΑ ΠΛΗΡΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΣΚΕ)

Προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η Δράση 4.2.2: "
Μεταποίηση, εμπορία ή/και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εκτός του Παρ/τος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕE (γεωργικό προϊόν)" του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση εππιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους κλάδους:
της επεξεργασίας καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος, της Ζυθοποιίας, της επεξεργασίας προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός και λοιπά προϊόντα), της παραγωγής αιθέριων ελαίων, της παραγωγής πυρηνελαιουργείων, της παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοινικής προέλευσης, της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και διατροφής (όπως προϊόντα από μαστίχα, από γάλα γαϊδούρας), της παραγωγής - εμπορίας και συσκευασίας προϊόντων θρέψης φυτών, της παραγωγής πυτιάς και συμπυκνωμάτων αυτής, της αξιοποίησης παραπροϊόντων - υπολειμμάτων και απορριμμάτων βιομηχανικών ειδών διατροφής, της παραγωγής βάμβακος και λοιπών κλωστικών ινών, της  επεξεργασίας κλωστικής κάνναβης και λιναριού.
Τα επιχειρηματικά σχέδια που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν, δύναται να έχουν προϋπολογισμό από 600.000€ έως 3.000.000€ και η ένταση ενίσχυσης (επιδότηση) κυμαίνεται αναλόγως της γεωγραφικής περιφέρειας και του χαρακτηρισμού της επιχείρησης (μικρές και πολύ μικρές - μεσαίες) από 20% (μεσαίες επιχειρήσεις στην Αττική) έως 50% (πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις στις Περιφέρειες της ΑΜΘ, της Κεντρικής Μακεδονίας, της
 Θεσσαλίας, της Ηπείρου, της Δυτικής Ελλάδας, της Πελοποννήσου και του Βορείου Αιγαίου).
Περισσότερη πληροφόρηση παρέχεται στο banner μας ΝΕΑ ΕΣΠΑ


- ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 024 ΜΕ ΤΙΤΛΟ: "ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ"
(Υποβολές Πράξεων  εντός 2017)


Με ανακοίνωση που πραγματοποιήθηκε στις 2.8.2017 από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, γίνεται γνωστό ότι η Πρόσκληση 024 του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία", με τίτλο "Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα", πρόκειται να προκηρυχθεί με Β' Κύκλο τον Οκτώβριο 2017, λόγω πολύ μεγάλης συμμετοχής.
Υπενθυμίζουμε ότι η πρόσκληση 024 είχε ως δυνητικούς δικαιούχους Επιστημονικούς και Επαγγελματικούς Φορείς ΝΠΔΔ, Θεσμικούς Κοινωνικούς ταίρους, Κλαδικούς φορείς, Ομοσπονδίες Εργαζομένων που νομιμοποιούνται να υπογράψουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας, Συνδέσμους Επιχειρήσεων, με στόχο την κατάρτιση εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα που έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας με τις επιχειρήσεις του κλάδων / των κλάδων των δυνητικών δικαιούχων και την πιστοποίηση αυτών, σε γνωστικά αντικείμενα σχετικά με τον κλάδο τους και με άμεση αλληλεπίδραση των γνωστικών αντικειμένων με τους θεματικούς άξονες προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ενέργεια, υγεία, περιβάλλον, αγροδιατροφή, εφοδιαστική αλυσίδα, πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες, τουρισμός, ΤΠΕ και υλικά).

- ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΓΕΤ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020 ΓΙΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΕΓΕΙΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ
(ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  ΕΩΣ 15.12.2017)

Βασικός στόχος της Δράσης είναι η δημιουργία της απαραίτητης γνωσιακής βάσης σε εστιασμένους τομείς, μέσω της ενίσχυσης της έρευνας και της τεχνολογίας, με σκοπό την προώθηση της καινοτομίας, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας δυναμικών κλάδων της οικονομίας και την τόνωση της παραγωγικής δραστηριότητας σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης μπορούν να υποβάλλονται ανάλογα την Ειδική Δράση, από σύμπραξη οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων και υφιστάμενων επιχειρήσεων ή από σύμπραξη οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων, είτε από σύμπραξη οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων, υφιστάμενων επιχειρήσεων και φορέων πολιτισμού.Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης που υποβάλλονται προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της Δράσης θα πρέπει να προωθούν την έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτομία και να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες ενισχύσεις: α) πράξεων/έργων έρευνας και ανάπτυξης (κατηγορία έρευνας: βιομηχανική έρευνα,πειραματική ανάπτυξη) μελέτες σκοπιμότητας ενεργειών προβολής/διάχυσης των αποτελεσμάτων της πράξης, συμμετοχής σε διεθνή συνέδρια, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο που σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό θα προβλέπονται σε όλες τις πράξεις, β) προώθησης καινοτομίας για ΜΜΕ, γ) συμμετοχής ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις. 

Δικαιούχοι της Δράσης είναια) Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων»β) Επιχειρήσεις και γ) Φορείς Πολιτισμού (ισχύει μόνο για την ειδική δράση «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ») όπου θα αντιμετωπίζονται ωςi) «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων» ή ως ii) Επιχειρήσεις 

Ο προϋπολογισμός της Δημοσίας Δαπάνης της Δράσης είναι 30.000.000 ευρώ (Δημόσια Δαπάνη). Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης είναι η 15η Νοεμβρίου 2017 με καταληκτική ημερομηνία την 15η Δεκεμβρίου 2017.  

- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ (ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΑΠΟ 10.10.2017 ΕΩΣ 10.01.2017)

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτεί για όλη την Ελληνική Επικράτεια επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών ή σε επί μέρους εξοπλισμούς, υπό τον όρο ότι δεν αυξάνουν την αλιευτική ικανότητα του σκάφους και αφορούν στα παρακάτω σε επενδύσεις που προσθέτουν αξία στα προϊόντα και επενδύσεις επί του σκάφους για τη βελτίωση της ποιότητας των αλιευτικών προϊόντων. Στόχος των ενισχυόμενων Πράξεων, με τη στήριξη επενδύσεων επί των αλιευτικών σκαφών, είναι η διεύρυνση των δραστηριοτήτων των αλιέων επί του σκάφους και η ολοκληρωμένη διαχείριση των αλιευμάτων τους, με την επεξεργασία, την εμπορία και την άμεση πώλησή τους, καθώς και η βελτίωση της ποιότητας των αλιευτικών προϊόντων. Ανάλυση του Προγράμματος στα ΝΕΑ ΕΣΠΑ στο σχετικό μας banner


- ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΑΠΕΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 27598/01ΑΤ/Β/92/462(07) 

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Δ.Σ. καλεί όλους τους μετόχους της ανωνύμου εταιρείας “ΙΑΠΕΤΟΣ Α.Ε.” (Αρ.Μ.Α.Ε. 27598/01/Β/92/222(94) σε Επαναληπτική Γ.Σ. στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Πεντέλης 51, Μαρούσι, την 20η Ιουλίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων. 


- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΑΠΕΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 27598/01ΑΤ/Β/92/462(07) 


Δείτε εδώ την πρόσκληση.

- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 4.2.1: «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων - Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων) 

ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟNΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΣΚΕ ΕΩΣ 6.11 - ΗΛΕΚΤΡΟNΙΚΕΣ ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΩΣ  30.11.2017 (3η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ Υ.Α.Α.Τ.)

Ανακοινώθηκε η έναρξη του προγράμματος για μεταποίηση αγροτικών προϊόντων και πιο συγκεκριμένα το Υπομέτρο 4.2 – Δράση 4.2.1: «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων - Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν)» από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Το Υπομέτρο 4.2 αποτελεί βασική δράση ενίσχυσης για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις των κλάδων της μεταποίησης του αγροτικού τομέα και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 του ΕΣΠΑ. Η ενίσχυση στο πλαίσιο του Υπομέτρου αφορά τους ακόλουθους επιλέξιμους κλάδους:

Κρέας  πουλερικά – κουνέλια (π.χ.σφαγεία,  παραγωγή κρεατοσκευασμάτων,  αλλαντικών, μονάδες δημιουργίας ζωικών υποπροϊόντων), Γάλα (επεξεργασία γάλακτος, παραγωγή προϊόντων γάλακτος, τυρί, γιαούρτι), Αυγά (τυποποίηση συσκευασία αυγών), Διάφορα Ζώα (Σηροτροφία, σαλιγκάρια), ΜέλιΖωοτροφές (όπως παραγωγή μιγμάτων ζωοτροφών για οικόσιτα και  γουνοφόρα ζώα), Δημητριακά (όπως παραγωγή αλεύρων, ξήρανση δημητριακών), Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων), Οίνος, Οπωροκηπευτικά - ακρόδρυα - ξηροί καρποί, Άνθη (όπως τυποποίηση και εμπορία ανθέων), Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά, Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό Ξύδι (ενδεικτικά: παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες).

Στο πλαίσιο αυτό επιλέξιμες προς στήριξη είναι δραστηριότητες ίδρυσης και εκσυγχρονισμού μονάδων. Διευκρινίζεται ότι επιχειρήσεις που θέλουν να συμμετάσχουν με αίτηση στήριξης και το επενδυτικό τους σχέδιο αφορά ίδρυση μονάδας, θα πρέπει να έχουν συσταθεί μέχρι την υποβολή της αίτησης στο πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων

Για πληρέστερη ενημέρωση επικοινωνήστε μαζί μας - Δείτε περισσότερη πληροφόρηση για τη Δράση στο Banner μας ΝΕΑ ΕΣΠΑ


-
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ "ΕΡΕΥΝΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ" 

Ολοκληρώθηκε στις 15.6.2017  το χρονικό διάστημα που είχε οριστεί για την υποβολή προτάσεων στη Δράση  «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ», που σαν στόχο είχε τη διασύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα με τη συμμετοχή
 μεμονωμένων επιχειρήσεων ή ομάδων επιχειρήσεων, καθώς επίσης και από συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς
Η Εταιρία μας στο πλαίσιο της Δράσης παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες που αφορούσαν την σύνταξη του επιχειρηματικού σχεδίου σε δέκα (10) συνεργατικά σχήματα μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών,  σε όλη την Ελληνική Επικράτεια με συνολικό προτεινόμενο προϋπολογισμό  έργων 9.300.000€. Η Αξιολόγηση των προτάσεων αναμένεται να ξεκινήσει μετά το Σεπτέμβριο 2017.

  

 - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.) 
Ολοκληρώθηκε επιτυχώς το έργο που ανέλαβε η Εταιρία μας από τον ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και αφορούσε την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για τα τα συγχρηματοδούμενα έργα του (ΚΥΤ Ν. ΣΑΝΤΑΣ, ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ) που υλοποίησε ο Οργανισμός στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και χρηματοδοτήθηκαν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ. Οι υπηρεσίες που παρείχε η Εταιρία μας μέσω της Ομάδας Έργου που συνέστησε,  αφορούσαν την τεχνική υποστήριξη του Οργανισμού στην ολοκλήρωση των έργων και στην αποτύπωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων στα σχετικά τεχνικά δελτία και στη δημιουργία της κατάλληλης τεκμηρίωσης για τον έλεγχο αυτών από την ειδική υπηρεσία διαχείρισης του Προγράμματος.


- ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΔ ΕΠ Ι ΤΕΒΑ - ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.)

Ολοκληρώθηκε από την Ομάδα Έργου της Εταιρίας μας το έργο που αφορούσε την εκπόνηση του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (Σ.Δ.Ε.) της Διαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ι Επισιτιστικής ή και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων, με αναθέτουσα αρχή την Ε.Υ.Δ. ΤΕΒΑ που ανήκει στο Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.). Παράλληλα η Ομάδα Έργου υποστήριξε την Ε.Υ.Δ. στην έκδοση του οδηγού εφαρμογής του Προγράμματος προς τους δικαιούχους των πράξεων (Κοινωνικές Συμπράξεις). Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) υποστηρίζει Εθνικά Συστήματα μέσω των οποίων διανέμονται στους απόρους τρόφιμα ή/και Βασική Υλική Συνδρομή, μέσω των Κοινωνικών Συμπράξεων που επιλέγονται, καθώς επίσης και δραστηριότητες σχετικά με τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και διανομή δωρεών τροφίμων και παράλληλα στηρίζει συνοδευτικά μέτρα, συμπληρώνοντας την παροχή τροφίμων ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής και στηρίζει δραστηριότητες που συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των απόρων προάγοντας σε ενωσιακό επίπεδο, την αμοιβαία μάθηση, τη δικτύωση και τη διάδοση καλών πρακτικών στον τομέα της μη οικονομικής βοήθειας προς τους απόρους. Ωφελούμενοι των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του ΤΕΒΑ είναι άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.


- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Με επιτυχία υλοποιήθηκαν από την Εταιρία μας τα ακόλουθα έργα συστημάτων διαχείρισης που μας ανατέθηκαν:

- επικαιροποίηση συστήματος διαχειριστικής επάρκειας με βάση το Εθνικό Πρότυπο για τη διαχείριση έργων ΕΛΟΤ 1429:2008 του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) και του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.)
- αναθεώρηση συστημάτων διαχείρισης:  ποιότητας βάση του Προτύπου ΕΝ ISO 9001:2015, υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων βάση του Προτύπου EN ISO 22000:2005 και συστήματος BRC/IOP issue 5 για την Εταιρία SONOCO HELLAS S.A. (παραγωγή ειδών συσκευασίας τροφίμων)
- σχεδιασμός, ανάπτυξη καιι εφαρμογή συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης με βάση το Πρότυπο GLOBALGAP για την Εταιρία ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. 
- σχεδιασμός, ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος BRC στην Εταιρία ΣΠΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΒΕΕ (τυποποίηση και επεξεργασία ξηρών καρπών)
- επικαιροποίηση του συστήματος διαχειριστικής επάρκειας, βάση του Εθνικού Προτύπου για τη διαχείριση έργων ΕΛΟΤ 1429:2008 του Δήμου Χαλανδρίου καθώς και του Συνδέσμου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (Δίκτυο 21 ΟΤΑ)
- σχεδιασμός, ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών κατά ΕΝ ISO 27001:2005 των Εταιριών: INDIGITAL A.E. (αποδελτίωση μέσων ενημέρωσης, ανάπτυξη λογισμικού) και PROXIMITY ZZ DOT ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. (παροχή υπηρεσιών διαφήμισης και επικοινωνίας)
 

- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020

Για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 και ως προς τη χρηματοδότηση έργων Φορέων του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, η διαχειριστική ικανότητα των δυνητικών δικαιούχων αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση ώστε έργα τους να έχουν τη δυνατότητα να χρηματοδοτηθούν από πόρους της Ε.Ε. Η διαχειριστική ικανότητα των Φορέων για το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020, αποδεικνύει την επάρκειά τους (χρηματο-οικονομική, διοικητική) στην υλοποίηση και διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων και αποτελεί μέρος της τεκμηρίωσης του φακέλου που υποβάλλεται προς χρηματοδότηση. Η Εταιρία μας κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο 2007-2013, υλοποίησε με απόλυτη επιτυχία πλειάδα έργων Φορέων και Οργανισμών του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, που αφορούσαν το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης, βασισμένων στο Εθνικό Πρότυπο για τη διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων έργων. Για τη νέα προγραμματική περίοδο η Εταιρία μας είναι σε θέση να παρέχει πλήρεις υπηρεσίες προς του δυνητικούς δικαιούχους, στο πλαίσιο της εναρμόνισής τους με την κείμενη νομοθεσία. (περισσότερη ενημέρωση στο banner μας ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)


- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ ISO / IEC 17024:2012

Ο Σύνδεσμος Εταιριών Συμβούλων Management Ελλάδος, του οποίου η Εταιρία μας αποτελεί μέλος από το 2002, δημιούργησε επιτυχώς Σχήμα Πιστοποίησης από κοινού με τον Οργανισμό Πιστοποίησης DQS HELLAS  με σκοπό την πιστοποίηση των συμβούλων - φυσικών προσώπων με βάση το Διεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO / IEC 17024:2012. Τα δυο μέρη που δημιούργησαν το σχήμα πιστοποίησης για τα φυσικά πρόσωπα – συμβούλους επιχειρήσεων, εκπόνησαν Ειδικό Κανονισμό Πιστοποίησης «Φυσικών Προσώπων - Συμβούλων Επιχειρήσεων» στον οποίο παρουσιάζονται αναλυτικά οι ενέργειες και τα στάδια που ακολουθούνται, ώστε ένα φυσικό πρόσωπο - σύμβουλος επιχειρήσεων να μπορεί να λάβει πιστοποίηση και να επιβεβαιώσει τη συμμόρφωσή τους με συγκεκριμένες και καταγεγραμμένες απαιτήσεις, προδιαγραφές και διαδικασίες.  Το Σχήμα Πιστοποίησης έχει διαπιστευθεί από το Εθνικό Συμβούλιο Πιστοποίησης (ΕΣΥΔ Α.Ε.) με αριθμό διαπίστευσης 880-02. Για περισσότερη πληροφόρηση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα του συνδέσμου (www.sesma.gr) ή να αποστείλλουν email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .


GMCCI: ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ MANAGEMENT

O Σύνδεσμος Εταιριών Συμβούλων Management Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) δημιούργησε ένα νέο δείκτη, το Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Management (Greek Management Consultants Confidence Index - GMCCI), που καταγράφει και αναλύει απόψεις και εκτιμήσεις των Μετόχων - Διευθυντικών Στελεχών των επιχειρήσεων Συμβούλων Management για την πορεία της Ελληνικής Οικονομίας. Για το ΣΕΣΜΑ αποτελεί πρωταρχικό μέλημα η παρακολούθηση και μέτρηση του οικονομικού κλίματος και των τάσεων που επικρατούν.  Οι έρευνες για την αποτύπωση του δείκτη ξεκίνησαν στα τέλη Μάρτη του 2014 και θα διεξάγονται ανά τρίμηνο. Με τη λήξη κάθε τριμήνου τα αποτελέσματα θα δημοσιοποιούνται. Στη μέτρηση συμμετέχουν οι εκπρόσωποι των  εταιρειών-μελών του ΣΕΣΜΑ. Για τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου μέτρησης του τρέχοντος έτους, μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα του Συνδέσμου μας (www.sesma.gr)

Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα

Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της ΙΑΠΕΤΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, στηρίζονται στην μακρά εμπειρία που έχει αποκτήσει από την δραστηριοποίησή της στο χώρο των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και στο υψηλό επίπεδο του ανθρωπίνου δυναμικού της.

Η παροχή αποτελεσματικών συμβουλευτικών υπηρεσιών βασίζεται:

 • Στην εμπειρία και την γνώση
 • Στην καινοτομία
 • Στην ευελιξία
 • Στην δημιουργικότητα

Η εταιρία διαθέτει τεκμηριωμένη επάρκεια στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, η οποία στοιχειοθετείται από τα παρακάτω:

 • Είναι πιστοποιημένη στην «παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα Τεχνολογίας και Ανάπτυξης» κατά ΕΝ ISO 9001:2008 για την διαχείριση της ποιότητας, κατά OHSAS 18001 για την διαχείριση της υγείας και ασφάλειας στην εργασία και κατά ΕΝ ISO 14001:2004 για την προστασία του Περιβάλλοντος.
 • Είναι εγγεγραμμένο μέλος του Συνδέσμου Εταιριών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) καθώς και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδος (ΣΕΠΕ).
 • Είναι διαπιστευμένος σύμβουλος σε Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Είναι διαπιστευμένος αξιολογητής επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνστιστικότητας, Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων
 • Όλα τα στελέχη της είναι επικεφαλής επιθεωρητές συστημάτων διαχείρισης, καθώς επίσης συμμετέχουν σε Μητρώα Αξιολογητών Δράσεων του ΕΣΠΑ
 • Η πλειονότητα των στελεχών μας, συμμετέχουν σε αξιολογήσεις Προγραμμάτων του ΥΠΟΙΑΝ καθώς και στο Μητρώο Αξιολογητών του Επενδυτικού Νόμου

Πελάτες

Δημόσιος Τομέας

 • Υπουργείο Ανάπτυξης – Γ.Γ. Βιομηχανίας
 • Υπουργείο Υποδομών-Μεταφορών και Δικτύων
 • Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
 • Υπουργείο Παιδείας Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
 • Υπουργείο Πολιτισμού
 • Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
 • Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.
 • Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.)
 • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος
 • Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΔΙΠ)
 • Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ Α.Ε.)
 • Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
 • Ιδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης
 • Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.
 • Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού 
 • Δήμος Χαλανδρίου
 • Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων
 • ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., Υπουργείο Δικαιοσύνης

Διεθνείς πελάτες

 • RENAULT
 • Instituta Andalluz de Tecnologia
 • University of Derby
 • University of Southampton
 • Universite de Reims
 • Universitas Malacitana
 • Provincia Di Salerno
 • Scheepvaart En Transport College
 • IVECO
 • Pohjois – Savon
 • ΑΒΒ
 • Robotiker

Ιδιώτες πελάτες

 • Χ. ΡΟΚΚΑΣ ΑΒΕΕ (Όμιλος IBERDROLA)
 • CENTRIC MULTIMEDIA A.E.
 • WEINDENHAMMER HELLAS
 • ATHENS TECHNOLOGY CENTER
 • ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.
 • ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ
 • WILO HELLAS ABEE
 • ΙΝΝΕWS A.E.
 • ECO CARS, ANAΚΥΚΛΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
 • REAL MEDIA A.E.
 • PROXIMITY ZZ DOT ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
 • GENERATION NETWORK S.A.
 • UNIXFOR S.A.
 • ΑΦΟΙ ΦΛΩΡΟΥ Α.Ε.-FAMILY METAL SCRUB
 • ΤΗΙΝΚ DIGITAL Α.Ε.
 • MOVINORD HELLAS S.A.
 • TUV AUSTRIA HELLAS 
 • COMSPEQ IT SOLUTIONS
 • DQS HELLAS 
 • PRESS BOX ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.
 • EUNICE ENERGY GROUP
 • RETD Α.Ε.

1. Περιφέρειες επιλέξιμες για ενίσχυση βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχεία α) της Συνθήκης από 01.01.2017 – 31.12.2020

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

35%

45%

55%

Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας

35%

45%

55%

Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της Θεσσαλίας

35%

45%

55%

Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της Ηπείρου

35%

45%

55%

Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της Δυτικής Ελλάδας

35%

45%

55%

Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της Πελοποννήσου

35%

45%

55%

Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας του Βορείου Αιγαίου

35%

45%

55%

2. Περιφέρειες επιλέξιμες για ενίσχυση βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχεία γ) της συνθήκης


Από 01.01.2017 – 31.12.2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΝΟΜΟΣ

ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Γρεβενών

25%

35%

45%

Καστοριάς

25%

35%

45%

Κοζάνης

25%

35%

45%

Φλώρινας

25%

35%

45%

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

25%

35%

45%

ΚΡΗΤΗΣ

25%

35%

45%

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ευρυτανίας

25%

35%

45%

Βοιωτίας

20%

30%

40%

Φθιώτιδας

20%

30%

40%

Εύβοιας

20%

30%

40%

Φωκίδας

20%

30%

40%

ΑΤΤΙΚΗΣ

20%

30%

40%

ΝΟΤΙΟΥ ΑΓΑΙΟΥ

20%

30%

40%