GreekEnglish (United Kingdom)

Πρόσφατα Έργα

  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ Ν.4469/2017 "ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ" 

Νέες Υπηρεσίες

 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 

Νέα ΕΣΠΑ

  ΕΝΕΡΓΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020 / ΝΕΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HORIZON 2020 
                     

Νέα-  ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΠΑΝΕΚ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Υποβολές Προτάσεων από 11.6 έως 17.9. 2018)

ΔΡΑΣΗ «Ψηφιακό Βήμα»  ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) με προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ. Η δράση στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις δύνανται να υποβάλλουν επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού από 5.000 – 50.000 ευρώ και το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 50%.  Υποβολές Προτάσεων από 11.06.2018 μέχρι 17.09.2018

 

ΔΡΑΣΗ «Ψηφιακό Άλμα»  ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) με προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ. Η δράση στοχεύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις δύνανται να υποβάλλουν επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού από 55.000 – 400.000 ευρώ και το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 50%. Υποβολές Προτάσεων από 11.06.2018 μέχρι 17.09.2018.

 

Δράση «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» Μεσαίων Επιχειρήσεων  του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) με προϋπολογισμό 150 εκατ. ευρώ. Η Δράση στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων, μέσα από επενδύσεις σε νέο παραγωγικό εξοπλισμό και υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης & πιστοποίησης.

Οι επιχειρήσεις δύνανται να υποβάλλουν επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού από 50.000 ευρώ – 400.000 ευρώ και το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 50%.

Έναρξη Υποβολών Προτάσεων από 27 Ιουνίου 2018 και ώρα 12.00 μ.μ., μέχρι εξαντλήσεως του Προϋπολογισμού (σειρά προτεραιότητας)

Η διαδικασία της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων είναι άμεση και οι αιτήσεις αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας.   

Είμαστε στη διάθεσή σας για την παροχή πληροφόρησης, την έγκαιρη προετοιμασία της πρότασής σας και τη δημιουργία κατάλληλου επιχειρηματικού σχεδίου (210 6145400)


- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ ISO 9001:2015 ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ ISO 27001:2013 (ΙΟΥΝΙΟΣ 2018)

H Εταιρία μας πραγματοποίησε επιτυχώς τη μετάβαση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας με βάση το Νέο Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2015 και πιστοποιήθηκε από το Διεθνή Οργανισμό TUV INTERCERT HELLAS με βάση τις απαιτήσεις του Νέου Προτύπου με πεδίο εφαρμογής την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ανάπτυξης και τεχνολογίας.

Παράλληλα στο πλαίσιο της εναρμόνισής της και με τον Κανονισμό GDPR προχώρησε στην πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών με βάση το Πρότυπο ΕΝ ISO 27001:2013 με το ίδιο πεδίο εφαρμογής για τη διαχείριση της ασφάλειας πληροφοριών. Η επιθεώρηση του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας πληροφοριών πραγματοποιήκε από το Διαπιστευμένο Οργανισμό EUROECRT S..A


- ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΝΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ Ή ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ (Υποβολές Προτάσεων από 29.6 - 24.9.2018)

Δράση: Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου (Συνεργαζόμαστε – Αναβαθμιζόμαστε - Αποκτούμε Ταυτότητα)

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται σε εμπορικές περιοχές και ειδικότερα σε περιοχές που διαθέτουν σημαντικούς πολιτιστικούς πόρους και τουριστική δυναμική. Βασική προϋπόθεση συμμετοχής στη Δράση είναι η συνεργασία μεταξύ φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των οικείων Εμπορικών Συλλόγων / Επιμελητηρίων. Ειδικότερα δύνανται να υποβάλλουν προτάσεις τα παρακάτω Σχήματα:

Σχήμα 1: Δήμος (Δικαιούχος) & οικείος Εμπορικός Σύλλογος (Συνδικαιούχος),  ή υπό προϋποθέσεις,

Σχήμα 2: Δήμος (Δικαιούχος) & οικείο Επιμελητήριο (Συνδικαιούχος)

Κάθε Σχήμα θα υλοποιήσει ένα σύνολο συνεκτικών και αλληλένδετων παρεμβάσεων με στόχο την αναβάθμιση της λειτουργικότητας και αισθητικής της περιοχής παρέμβασης και  την οργάνωση  της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται εντός της περιοχής αυτής, με υιοθέτηση και χρήση έξυπνων εφαρμογών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης είναι 50.000.000 ευρώ και η ένταση της ενίσχυσης ανέρχεται στο 100%.

Ο μέγιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων προτάσεων δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 1.900.000 ευρώ  και αναλύεται ως:

μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός Δήμου έως 1.500.000 ευρώ

μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός Εμπορικού Συλλόγου / Επιμελητηρίου έως 400.000 ευρώ

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Έναρξη Υποβολών: 29 Ιουνίου 2018, Λήξη Υποβολών: 24 Σεπτεμβρίου 2018


-
  ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 679/2016 ΤΗΣ Ε.Ε. (ΓΚΠΔ-GDPR)

Στο πλαίσιο της εναρμόνισης με τον ΓΚΠΔ της ΕΕ 679/2016 η εταιρεία μας έχει αναπτύξει και εφαρμόζει σύστημα για την διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των πελατών της, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα, νομικά, οργανωτικά και τεχνολογικά.

Σχετικά με την επίσκεψή σας στην παρούσα ιστοσελίδα:
Cookies: στη δημιουργία της ιστοσελίδας υπάρχει η δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας Analytics από την Google LLC. Το Google Analytics χρησιμοποιεί "cookies", τα οποία είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας, για να βοηθήσει τον ιστότοπο να αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο κατά την επίσκεψή του (επισκέψεις, χρόνος παραμονής, ώρα επίσκεψης, το πρόγραμμα περιήγησης, μηχανή αναζήτησης). Τα δεδομένα που συλλέγονται (συμπεριλαμβανομένης της περικομμένης διεύθυνσης IP) μεταδίδονται και αποθηκεύονται σε ένα διακομιστή που ελέγχεται από την Google και βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για περισσότερες πληροφορίες https://www.google.com/analytics/terms/us.html και στην πολιτική απορρήτου https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=el του Google Analytics.

Η εταιρεία ΙΑΠΕΤΟΣ ΑΕ δεν χρησιμοποιεί την υπηρεσία για οποιοδήποτε άλλο λόγο παρά μόνο για την μέτρηση της επισκεψιμότητας στην παρούσα ιστοσελίδα.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση, τη διαχείριση και τη διαγραφή των cookies για όλα τα προγράμματα περιήγησης, σας προσκαλούμε να συμβουλευτείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο All About Cookies http://www.allaboutcookies.org/

Για κάθε επιπρόσθετη πληροφόρηση παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί σας στο e-mail της εταιρείας iapetos@iapetos.gr

 

- ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ GDPR (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 679/2016)

Η Εταιρία μας στο πλαίσιο της παροχής ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους πελάτες της, ολοκλήρωσε ήδη την υλοποίηση των πέντε πρώτων έργων της αναφορικά με την εναρμόνιση Οργανισμών με τον Κανονισμό 679/2016 (ΓΚΠΔ - GDPR).
Επιχειρήσεις του κλάδου της ανάπτυξης λογισμικού, της παροχής χρηματο-οικονομικών υπηρεσιών, της παροχής διαφημιστικών υπηρεσιών και της υλοποίησης κατασκευαστικών έργων, υπήρξαν οι πρώτοι πελάτες που εμπιστεύτηκαν στην Εταιρία μας, την υλοποίηση των ενεργειών εναρμόνισης με τον Κανονισμό GDPR στους άξονες που τη συνθέτουν (θέματα ΙΤ και ασφάλειας πληροφοριών, νομική υποστήριξη για τη διαχείριση συμβάσεων και διαδικασίες εφαρμογής). 

Οι ενέργειές μας είχαν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία κατάλληλου σχεδίου δράσης και πλαισίου διαδικασιών που καλύπτουν τις απαιτήσεις για την εναρμόνιση με τον Κανονισμό.

Ήδη σε εξέλιξη είναι η υλοποίηση των υπολοίπων έργων μας σε επιχειρήσεις  του Ιδιωτικού Τομέα σε διάφορους κλάδους της Οικονομίας όπως επίσης και σε Οργανισμούς του Δημοσίου Τομέα.


- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Σε εξέλιξη είναι η υλοποίηση του έργου που έχει αναλάβει η Εταιρία μας για λογαριασμό του Γραφείου τύπου και πληροφοριών του Υπουργείου Εσωτερικών της Κύπρου που αφορά τη εκπόνηση μελέτης για το ηλεκτρονικό σύστημα digital archive στο πλαίσο του Έργου 
Ψηφιοποίηση, Προσβασιμότητα και Διάχυση Πολιτισμικού Προϊόντος (οπτικοακουστικό, έντυπο, μουσικό)” - Ψηφιακός Ηρόδοτος ΙΙ που χρηματοδοτείται από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ". Το έργο θα ολοκληρωθεί στα τέλη Μαϊου 2018 με την παράδοση της ολοκληρωμένης μελέτης.


 - ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Η Εταιρία μας ανέλαβε στα τέλη Απριλίου 2018 την υλοποίηση του έργου 
«Σύμβουλος τεχνικής υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής για την ολοκληρωμένη αποτύπωση του υφιστάμενου εξοπλισμού, εφαρμογών, λογισμικού και μητρώων στα Υπουργεία».
Σκοπός του έργου είναι η ολοκληρωμένη αποτύπωση και ανάλυση του συνόλου των υποδομών πληροφορικής και των εξοπλισμού, εφαρμογών, λογισμικού και μητρώων που αξιοποιούνται σήμερα από το σύνολο των Υπουργείων, προκειμένου να ομαδοποιηθούν οι υπάρχουσες λύσεις αλλά και οι τυχόν ανάγκες ΤΠΕ Φορέων της κεντρικής διοίκησης, αλλά και να αξιοποιηθούν μελλοντικά.
Το έργο θα ολοκληρωθεί εντός των επομένων τριών μηνών.


- ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ολοκληρώθηκε η υλοποίηση του έργου μας "
Σύμβουλος Υποβοήθησης της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών  της Γενικής Γραμματείας Υποδομών ως προς την εκπόνηση μελέτης ανάλυσης κόστους – οφέλους για το οδικό έργο «Παράκαμψη Χαλκίδας»"

Το έργο αφορούσε την εκπόνηση μελέτης κόστους - οφέλους (cost-benefit analysis) για τη χρηματοδότηση του έργου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και περιελάμβανε την ανάλυση κοινωνικο-οικονομικά και χρηματο-οικονομικά της βέλτιστης λύσης για την υλοποίηση του οδικού άξονα. -
ΑΝΑ
ΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016
(ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΜΗΧ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΜΕ)


Σας ενημερώνουμε ότι με βάση τις προκηρύξεις 35979/29-03-2018 ( ΦΕΚ 1271 Β’) και 35976/29-3-2018 (ΦΕΚ 1272 Β’ ) ξεκινά ο 2ος κύκλος υποβολών αιτήσεων Υπαγωγής στα καθεστώτα ενίσχυσης του «Μηχανολογικού Εξοπλισμού» και των «Νέων ανεξάρτητων ΜΜΕ» του ν.4399/16 αντίστοιχα. Η υποβολή των επιχειρηματικών σχεδίων θα πραγματοποιείται σε ένα και μόνο στάδιο (αίτηση και οικείος φάκελος τεκμηρίωσης). Περισσότερη ενημέρωση στο banner ΝΕΑ ΕΣΠΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ


- ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 
(ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ  (General Data Protection Regulation -GDPR)

Στις 27 Απριλίου 2016 δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – General Data Protection Regulation -GDPR-). O κανονισμός αυτός καταργεί την οδηγία 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) που ισχύει σήμερα και βάσει του οποίου έχει προκύψει ο Νόμος 2472/1997 του Ελληνικού κράτους. Βάσει του νομικού συστήματος της ΕΕ οι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί είναι γενικής εφαρμογής, υποχρεωτικοί και άμεσα εφαρμόσιμοι σε όλα τα κράτη μέλη, χωρίς να υπάρχει υποχρέωση για ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία εκάστου κράτους μέλους.

Ο νέος κανονισμός αφορά οριζόντια κάθε υπεύθυνο επεξεργασίας και, βέβαια, όλες τις επιχειρήσεις που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα ανεξαρτήτως κλάδου οικονομικής δραστηριότητας και μεγέθους. Ο κανονισμός τίθεται σε υποχρεωτική εφαρμογή από τις 25 Μαΐου 2018 και εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που εκτελείται μερική ή ολική, αυτοματοποιημένη ή μη αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία περιλαμβάνονται ή πρόκειται να περιληφθούν σε σύστημα αρχειοθέτησης. Ο νέος κανονισμός αυξάνει σημαντικά τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων αναφορικά με τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων, ενώ, σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, το μέγεθος των προβλεπόμενων προστίμων (μέχρι 20 εκ. Ευρώ ή το 4% του παγκόσμιου τζίρου) τον τοποθετεί πολύ υψηλά στην καθημερινή ατζέντα της ανώτατης διοίκησης κάθε εταιρείας. Ο νέος κανονισμός (υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις) καθιστά υποχρεωτικό τον θεσμό του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer – DPO).  
Η Εταιρία μας στο πλαίσιο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους πελάτες της, είναι σε θέση να υποστηρίξει τον οποιοδήποτε Οργανισμό είτε αυτός δραστηριοποιείται στο Δημόσιο, είτε στον Ιδιωτικό τομέα, στην εναρμόνισή του με τις διατάξεις του Κανονισμού, μέσω της εκπόνησης συγκεκριμένων διαδικασιών που αφορούν τη σύνταξη και υλοποίηση προγράμματος προστασίας δεδομένων, την εκτίμηση κινδύνου (risk assessment, risk treatment), την ανάπτυξη πολιτικών για την προστασία προσωπικών δεδομένων, τη δημιουργία incident response plan, την υλοποίηση εσωτερικών επιθεωρήσεων ετοιμότητας, την επικοινωνία με την ΑΠΔΠΧ κ.α.). Η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, η αποτύπωση ελλείψεων και η χάραξη στρατηγικής για την πλήρη ενσωμάτωση των απαιτήσεων του κανονισμού, αποτελεί το βασικό μέρος των υπηρεσιών μας.

Παράλληλα η πλειονότητα των στελεχών μας έλαβε τη σχετική εκπαίδευση από Οργανισμό Πιστοποίησης μέσω 5νθήμερου σεμιναρίου για τον Κανονισμό GDPR και τις απαιτήσεις των DPO's και συμμετείχαν στις σχετικές εξετάσεις του σχήματος πιστοποίησης για την πιστοποίηση των προσόντων DPO Executive. Με βάση την πιστοποίηση των στελεχών μας ως DPO Executive είμαστε σε θέση να παρέχουμε και υπηρεσίες Εξωτερικού DPO στις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να καλύψουν τη θέση αυτή με εξωτερική συνεργασία.


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας για την πληροφόρησή τους αναφορικά με τον Κανονισμό GDPR και να λάβουν τη σχετική μας προσφορά για την υλοποίηση των υπηρεσιών μας. 


-
Ο
ΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 4.2.1 & 4.2.2 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020


Ολοκληρώθηκε στις 31.01.2018 η υποβολή των επιχειρηματικών σχεδίων στις δράσεις 4.2.1 και 4.2.2 του Προγράμματος ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020. Οι δράσεις αφορούσαν  τη μ
εταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό και μη γεωργικό προϊόν αντίστοιχα).  Ο προϋπολογισμός των επιχειρηματικών σχεδίων κυμαινόταν από 600 χιλ.€ έως 5 εκατ.€ και οι δαπάνες περιελάμβαναν κτιριακές εγκαταστάσεις και υποδομές, χρήση Α.Π.Ε., χρήση εξοπλισμού για εξοικονόμηση ενέργειας, προμήθεια και εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού καθώς και άϋλες δαπάνες.
Η Εταιρία μας στο πλαίσιο των δράσεων υπέβαλλε για λογαριασμό πελατών της πέντε επιχειρηματικά σχέδια που αφορούσαν τόσο την ίδρυση νέων μονάδων αλλά και εκσυγχρονισμό υφιστάμενων, συνολικού προϋπολογισμού 15 εκατομ.€ στους τομείς της μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων ελαιολάδου, νωπών κηπευτικών, νωπών φρούτων και επεξεργασίας κρέατος στις Περιφέρειες της Πελοποννήσου και της Ηπείρου.
Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων αναμένεται να πραγματοποιηθεί στους προεχείς μήνες.


- ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΒΟΛΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ


Ολοκληρώθηκε στις 15.5.2018 η διαδικασία υποβολής προτάσεων - επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020) "Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μονάδων" . Η δράση αφορούσε την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας  στον τομέα του Τουρισμού, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων. Ο Προϋπολογισμός της Δράσης είναι 120 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας.
Η Εταιρία μας υπέβαλε στο πλαίσιο της Δράσης δεκαπέντε επιχειρηματικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 4,5 εκατ.€ για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων στους κλάδους του Yachting, των τουριστικά επιπλωμένων κατοικιών και των ενοικαιζόμενων διαμερισμάτων.
Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο προσεχές τρίμηνο.  


- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΑΠΕΤΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 27598/01ΑΤ/Β/92/462(07)

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Δ.Σ. καλεί όλους τους μετόχους της ανωνύμου εταιρείας “ΙΑΠΕΤΟΣ Α.Ε.” (Αρ.Μ.Α.Ε. 27598/01/Β/92/222(94) σε Επαναληπτική Γ.Σ. στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Πεντέλης 51, Μαρούσι, την 12η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα εξής θέματα: 

1.         Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

 2.         Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΑΠΕΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 27598/01ΑΤ/Β/92/462(07) - ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ "ΕΡΕΥΝΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ" 

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας  ανακοίνωσε τους προσωρινούς καταλόγους των Δυνητικών Δικαιούχων με τη βαθμολογική κατάταξη αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στις Παρεμβάσεις Ι, ΙΙ και ΙΙΙ που αφορούσαν τις μεμονωμένες επιχειρήσεις και τις συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς και λοιπούς οργανισμούς του Α' κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας "ΕΡΕΥΝΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ", καθώς επίσης και αναλυτικά στοιχεία για τις προτάσεις που υπεβλήθησαν και τους προϋπολογισμούς των θεματικών τομέων και Περιφερειών. Τα διαθέσιμα στοιχεία και οι κατάλογοι είναι ανερτημένοι στην ιστοσελίδα του προγράμματος ΕΠΑΝΕΚ (http://www.antagonistikotita.gr). 
Η Εταιρία μας  στη Δράση ΕΡΕΥΝΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ υπέβαλλε δέκα επιχειρηματικά σχέδια συμπρακτικών σχημάτων στην Κατηγορία Παρέμβασης ΙΙ εκ των οποίων εγκρίθηκαν τα έξι, με συνολικό προϋπολογισμό 5,5 εκατ.€


 - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.) 
Ολοκληρώθηκε επιτυχώς το έργο που ανέλαβε η Εταιρία μας από τον ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και αφορούσε την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για τα τα συγχρηματοδούμενα έργα του (ΚΥΤ Ν. ΣΑΝΤΑΣ, ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ) που υλοποίησε ο Οργανισμός στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και χρηματοδοτήθηκαν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ. Οι υπηρεσίες που παρείχε η Εταιρία μας μέσω της Ομάδας Έργου που συνέστησε,  αφορούσαν την τεχνική υποστήριξη του Οργανισμού στην ολοκλήρωση των έργων και στην αποτύπωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων στα σχετικά τεχνικά δελτία και στη δημιουργία της κατάλληλης τεκμηρίωσης για τον έλεγχο αυτών από την ειδική υπηρεσία διαχείρισης του Προγράμματος.


- ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΔ ΕΠ Ι ΤΕΒΑ - ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.)
Ολοκληρώθηκε από την Ομάδα Έργου της Εταιρίας μας το έργο που αφορούσε την εκπόνηση του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (Σ.Δ.Ε.) της Διαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ι Επισιτιστικής ή και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων, με αναθέτουσα αρχή την Ε.Υ.Δ. ΤΕΒΑ που ανήκει στο Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.). Παράλληλα η Ομάδα Έργου υποστήριξε την Ε.Υ.Δ. στην έκδοση του οδηγού εφαρμογής του Προγράμματος προς τους δικαιούχους των πράξεων (Κοινωνικές Συμπράξεις). Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) υποστηρίζει Εθνικά Συστήματα μέσω των οποίων διανέμονται στους απόρους τρόφιμα ή/και Βασική Υλική Συνδρομή, μέσω των Κοινωνικών Συμπράξεων που επιλέγονται, καθώς επίσης και δραστηριότητες σχετικά με τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και διανομή δωρεών τροφίμων και παράλληλα στηρίζει συνοδευτικά μέτρα, συμπληρώνοντας την παροχή τροφίμων ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής και στηρίζει δραστηριότητες που συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των απόρων προάγοντας σε ενωσιακό επίπεδο, την αμοιβαία μάθηση, τη δικτύωση και τη διάδοση καλών πρακτικών στον τομέα της μη οικονομικής βοήθειας προς τους απόρους. Ωφελούμενοι των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του ΤΕΒΑ είναι άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.


- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Με επιτυχία υλοποιήθηκαν από την Εταιρία μας τα ακόλουθα έργα συστημάτων διαχείρισης που μας ανατέθηκαν:

- επικαιροποίηση συστήματος διαχειριστικής επάρκειας με βάση το Εθνικό Πρότυπο για τη διαχείριση έργων ΕΛΟΤ 1429:2008 του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) και του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.)
- αναθεώρηση συστημάτων διαχείρισης:  ποιότητας βάση του Προτύπου ΕΝ ISO 9001:2015, υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων βάση του Προτύπου EN ISO 22000:2005 και συστήματος BRC/IOP issue 5 για την Εταιρία SONOCO HELLAS S.A. (παραγωγή ειδών συσκευασίας τροφίμων)
- σχεδιασμός, ανάπτυξη καιι εφαρμογή συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης με βάση το Πρότυπο GLOBALGAP για την Εταιρία ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. 
- σχεδιασμός, ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων με βάση τα Πρότυπα BRC  και IFS στην Εταιρία ΣΠΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΒΕΕ (τυποποίηση και επεξεργασία ξηρών καρπών)
- επικαιροποίηση του συστήματος διαχειριστικής επάρκειας, βάση του Εθνικού Προτύπου για τη διαχείριση έργων ΕΛΟΤ 1429:2008 του Δήμου Χαλανδρίου καθώς και του Συνδέσμου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (Δίκτυο 21 ΟΤΑ)
- σχεδιασμός, ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών κατά ΕΝ ISO 27001:2005 των Εταιριών: INDIGITAL A.E. (αποδελτίωση μέσων ενημέρωσης, ανάπτυξη λογισμικού) και PROXIMITY ZZ DOT ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. (παροχή υπηρεσιών διαφήμισης και επικοινωνίας)
 

- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ ISO / IEC 17024:2012

Ο Σύνδεσμος Εταιριών Συμβούλων Management Ελλάδος, του οποίου η Εταιρία μας αποτελεί μέλος από το 2002, δημιούργησε επιτυχώς Σχήμα Πιστοποίησης από κοινού με τον Οργανισμό Πιστοποίησης DQS HELLAS  με σκοπό την πιστοποίηση των συμβούλων - φυσικών προσώπων με βάση το Διεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO / IEC 17024:2012. Τα δυο μέρη εκπόνησαν Ειδικό Κανονισμό Πιστοποίησης «Φυσικών Προσώπων - Συμβούλων Επιχειρήσεων» στον οποίο παρουσιάζονται αναλυτικά οι ενέργειες και τα στάδια που ακολουθούνται, ώστε ένα φυσικό πρόσωπο - σύμβουλος επιχειρήσεων να μπορεί να λάβει πιστοποίηση και να επιβεβαιώσει τη συμμόρφωσή τους με συγκεκριμένες και καταγεγραμμένες απαιτήσεις, προδιαγραφές και διαδικασίες.  Το Σχήμα Πιστοποίησης έχει διαπιστευθεί από το Εθνικό Συμβούλιο Πιστοποίησης (ΕΣΥΔ Α.Ε.) με αριθμό διαπίστευσης 880-02. Για περισσότερη πληροφόρηση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα του συνδέσμου (www.sesma.gr) ή να αποστείλλουν email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .


GMCCI: ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ MANAGEMENT

O Σύνδεσμος Εταιριών Συμβούλων Management Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) δημιούργησε ένα νέο δείκτη, το Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Management (Greek Management Consultants Confidence Index - GMCCI), που καταγράφει και αναλύει απόψεις και εκτιμήσεις των Μετόχων - Διευθυντικών Στελεχών των επιχειρήσεων Συμβούλων Management για την πορεία της Ελληνικής Οικονομίας. Κάθε τρίμηνο που υλοποιείται η έρευνα τα αποτελέσματα δημοσιοποιούνται. Στη μέτρηση συμμετέχουν οι εκπρόσωποι των  εταιρειών-μελών του ΣΕΣΜΑ. Για τα αποτελέσματα μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα του Συνδέσμου μας (www.sesma.gr)

Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα

Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της ΙΑΠΕΤΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, στηρίζονται στην μακρά εμπειρία που έχει αποκτήσει από την δραστηριοποίησή της στο χώρο των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και στο υψηλό επίπεδο του ανθρωπίνου δυναμικού της.

Η παροχή αποτελεσματικών συμβουλευτικών υπηρεσιών βασίζεται:

 • Στην εμπειρία και την γνώση
 • Στην καινοτομία
 • Στην ευελιξία
 • Στην δημιουργικότητα

Η εταιρία διαθέτει τεκμηριωμένη επάρκεια στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, η οποία στοιχειοθετείται από τα παρακάτω:

 • Είναι πιστοποιημένη στην «παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα Τεχνολογίας και Ανάπτυξης» κατά ΕΝ ISO 9001:2008 για την διαχείριση της ποιότητας, κατά OHSAS 18001 για την διαχείριση της υγείας και ασφάλειας στην εργασία και κατά ΕΝ ISO 14001:2004 για την προστασία του Περιβάλλοντος.
 • Είναι εγγεγραμμένο μέλος του Συνδέσμου Εταιριών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) καθώς και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδος (ΣΕΠΕ).
 • Είναι διαπιστευμένος σύμβουλος σε Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Είναι διαπιστευμένος αξιολογητής επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνστιστικότητας, Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων
 • Όλα τα στελέχη της είναι επικεφαλής επιθεωρητές συστημάτων διαχείρισης, καθώς επίσης συμμετέχουν σε Μητρώα Αξιολογητών Δράσεων του ΕΣΠΑ
 • Η πλειονότητα των στελεχών μας, συμμετέχουν σε αξιολογήσεις Προγραμμάτων του ΥΠΟΙΑΝ καθώς και στο Μητρώο Αξιολογητών του Επενδυτικού Νόμου

Πελάτες

Δημόσιος Τομέας

 • Υπουργείο Ανάπτυξης – Γ.Γ. Βιομηχανίας
 • Υπουργείο Υποδομών-Μεταφορών και Δικτύων
 • Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
 • Υπουργείο Παιδείας Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
 • Υπουργείο Πολιτισμού
 • Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
 • Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.
 • Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.)
 • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος
 • Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΔΙΠ)
 • Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ Α.Ε.)
 • Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
 • Ιδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης
 • Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.
 • Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού 
 • Δήμος Χαλανδρίου
 • Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων
 • ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., Υπουργείο Δικαιοσύνης

Διεθνείς πελάτες

 • RENAULT
 • Instituta Andalluz de Tecnologia
 • University of Derby
 • University of Southampton
 • Universite de Reims
 • Universitas Malacitana
 • Provincia Di Salerno
 • Scheepvaart En Transport College
 • IVECO
 • Pohjois – Savon
 • ΑΒΒ
 • Robotiker

Ιδιώτες πελάτες

 • Χ. ΡΟΚΚΑΣ ΑΒΕΕ (Όμιλος IBERDROLA)
 • CENTRIC MULTIMEDIA A.E.
 • WEINDENHAMMER HELLAS
 • ATHENS TECHNOLOGY CENTER
 • ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.
 • ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ
 • WILO HELLAS ABEE
 • ΙΝΝΕWS A.E.
 • ECO CARS, ANAΚΥΚΛΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
 • REAL MEDIA A.E.
 • PROXIMITY ZZ DOT ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
 • GENERATION NETWORK S.A.
 • UNIXFOR S.A.
 • ΑΦΟΙ ΦΛΩΡΟΥ Α.Ε.-FAMILY METAL SCRUB
 • ΤΗΙΝΚ DIGITAL Α.Ε.
 • MOVINORD HELLAS S.A.
 • TUV AUSTRIA HELLAS 
 • COMSPEQ IT SOLUTIONS
 • DQS HELLAS 
 • PRESS BOX ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.
 • EUNICE ENERGY GROUP
 • RETD Α.Ε.

1. Περιφέρειες επιλέξιμες για ενίσχυση βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχεία α) της Συνθήκης από 01.01.2017 – 31.12.2020

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

35%

45%

55%

Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας

35%

45%

55%

Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της Θεσσαλίας

35%

45%

55%

Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της Ηπείρου

35%

45%

55%

Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της Δυτικής Ελλάδας

35%

45%

55%

Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της Πελοποννήσου

35%

45%

55%

Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας του Βορείου Αιγαίου

35%

45%

55%

2. Περιφέρειες επιλέξιμες για ενίσχυση βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχεία γ) της συνθήκης


Από 01.01.2017 – 31.12.2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΝΟΜΟΣ

ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Γρεβενών

25%

35%

45%

Καστοριάς

25%

35%

45%

Κοζάνης

25%

35%

45%

Φλώρινας

25%

35%

45%

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

25%

35%

45%

ΚΡΗΤΗΣ

25%

35%

45%

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ευρυτανίας

25%

35%

45%

Βοιωτίας

20%

30%

40%

Φθιώτιδας

20%

30%

40%

Εύβοιας

20%

30%

40%

Φωκίδας

20%

30%

40%

ΑΤΤΙΚΗΣ

20%

30%

40%

ΝΟΤΙΟΥ ΑΓΑΙΟΥ

20%

30%

40%