GreekEnglish (United Kingdom)

Πρόσφατα Έργα

  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ Ν.4469/2017 "ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ" 

Νέες Υπηρεσίες

 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 

Νέα ΕΣΠΑ

  ΕΝΕΡΓΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020 / ΝΕΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HORIZON 2020 
                     

Νέα-  ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ "ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ" ΚΑΙ "ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ" ΤΟΥ ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020

Ολοκληρώθηκαν στις 15.11.2018 οι υποβολές των προτάσεων - επιχειρηματικών σχεδίων
 στις δράσεις ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ και ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020. Οι δράσεις αφορούσαν την ψηφιακή αναβάθμιση των ΜΜΕ και τη μετάβασή τους σε ανώτερη ψηφιακή βαθμίδα σε σχέση με την υφιστάμενη κατάστασή τους, με ποσοστό επιχορήγησης των υποβαλλόμενων δαπανών 50% σε όλη την Ελληνική Επικράτεια.
Η Εταιρία μας υπέβαλε πλήθος επιχειρηματικών σχεδίων για επιχειρήσεις που ανήκουν στους κλάδους του χονδρικού εμπορίου, της ανάπτυξης λογισμικού, της διαχείρισης ενέργειας και του digital marketing, με συνολικό προϋπολογισμό έργων 1,5 εκατ.€.
Η αξιολόγηση των επιχειρηματικών σχεδίων που υπεβλήθησαν αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο επόμενο τρίμηνο

-  ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 110) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Β' ΚΥΚΛΟΣ) - ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΑΠΟ 1.11.2018


Εκδόθηκε η πρόσκληση 110 για την "κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα" από την Ε.Υ.Δ. του ΕΠΑΝΕΚ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»). Η εν λόγω πρόσκληση αποτελεί το Β' Κύκλο της Πρόσκλησης 024 ΕΠΑΝΕΚ του Ιουνίου 2016. Η πρόσκληση έχει προϋπολογισμό 70 εκατομμύρια Ευρώ και απευθύνεται στις ακόλουθες κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων: Επιστημονικοί - επαγγελματικοί φορείς ΝΠΔΔ, Θεσμικοί Κοινωνικοί Εταίροι / οργανώσεις αυτών, 
Δευτεροβάθμιες Ομοσπονδίες Επιχειρήσεων, Ομοσπονδίες Εργαζομένων (που νομιμοποιούνται να υπογράψουν Κλαδικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας), Σύνδεσμους Επιχειρήσεων και Ενώσεις Επιχειρήσεων. 
Οι προτάσεις υποβάλλονται από 01.11.2018 μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού (καταληκτική ημερομηνία 30.04.2020) στο ΟΠΣ του ΕΣΠΑ. Ως ελάχιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων πράξεων ορίζεται το ποσό των 120.000,00 €. Ως μέγιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων πράξεων ορίζεται το ποσό των 1.500.000,00 €. Περισσότερη πληροφόρηση στο banner μας ΝΕΑ ΕΣΠΑ


- ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ "ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ "ΤΟΥ ΕΠΑΝΕΚ ΕΩΣ 30.11.2018

Από την Ε.Υ.Δ. του ΕΠΑΝΕΚ εκδόθηκε νέα τροποποίηση της πρόσκλησης της Δράσης "Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου" όπου μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται και η παράταση για την υποβολή προστάσεων από Δικαιούχους (Ο.Τ.Α.) και συνδικαιούχους (Εμπορικοί Σύλλογοι ή Επιμελητήρια) μέχρι τις  30 Νοεμβρίου 2018.

-  ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ Ε.Ε. 679/2016 (ΓΚΠΔ - GDPR) 

H Εταιρία μας  ολοκλήρωσε για λογαριασμό του Δήμου Πεντέλης την υλοποίηση του Έργου που αφορούσε την Εναρμόνιση του Δήμου καθώς και των Νομικών του Προσώπων, με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ-GDPR). Το έργο υλοποιήθηκε εντός 4 μηνών με έναρξη τον Ιούλιο 2018.

- ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ Ε.Ε. 679/2016 (ΓΚΠΔ - GDPR)

Η Εταιρία μας ανέλαβε μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας την υλοποίηση του Έργου εναρμόνισης του Δήμου Διονύσου με τις απαιτήσεις του Κανονισμού Ε.Ε. 679/2016. Το έργο θα υλοποιηθεί εντός χρονικού διαστήματος  πέντε μηνών με έναρξη τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους και θα περιλαμβάνει παράλληλα με την εφαρμογή διαδικασιών για την εναρμόνιση και την ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας πληροφοριών με βάση τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΝ ISO 27001:2013.

- ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ GDPR ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΕΙΕΑΔ)

Η Εταιρία μας ανέλαβε για λογαριασμό του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς επίσης και για τη Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ την υλοποίηση του Έργου εναρμόνισης με τον Κανονισμό GDPR.

- ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 679/2016 (GDPR) ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙΜ.)

Η Εταιρία μας στο πλαίσιο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε πελάτες της του Δημοσίου Τομέα, ολοκλήρωσε την υλοποίηση του έργου εναρμόνισης του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης που εποπτεύεται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με τον Κανονισμό 679/2016 (GDPR).

- ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

Στην ανάληψη του Έργου που αφορά την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου σε θέματα τεχνολογίας, πληροφορικής και επικοινωνιών από την Επιτελική Δομή του ΕΣΠΑ του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προχώρησε η Εταιρία μας. Το έργο του Τεχνικού Συμβούλου αφορά στην υποβοήθηση της Ε.Δ. για την υλοποίηση των έργων προτεραιότητας του Υπουργείου  και έχει χρονικό ορίζοντα υλοποίησης τεσσάρων μηνών, εντός του τρέχοντος Έτους 2018.


- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ ISO 9001:2015 ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ ISO 27001:2013 (ΙΟΥΝΙΟΣ 2018)
H Εταιρία μας πραγματοποίησε επιτυχώς τη μετάβαση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας με βάση το Νέο Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2015 και πιστοποιήθηκε από το Διεθνή Οργανισμό TUV INTERCERT HELLAS με βάση τις απαιτήσεις του Νέου Προτύπου με πεδίο εφαρμογής την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ανάπτυξης και τεχνολογίας.
Παράλληλα στο πλαίσιο της εναρμόνισής της και με τον Κανονισμό GDPR προχώρησε στην πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών με βάση το Πρότυπο ΕΝ ISO 27001:2013 με το ίδιο πεδίο εφαρμογής για τη διαχείριση της ασφάλειας πληροφοριών. Η επιθεώρηση του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας πληροφοριών πραγματοποιήκε από το Διαπιστευμένο Οργανισμό EUROECRT S..A


- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία στα τέλη Ιουνίου 2018 η υλοποίηση του έργου που ανέλαβε η Εταιρία μας για λογαριασμό του Γραφείου τύπου και πληροφοριών του Υπουργείου Εσωτερικών της Κύπρου και αφορούσε την εκπόνηση μελέτης για το ηλεκτρονικό σύστημα digital archive στο πλαίσο του Έργου Ψηφιοποίηση, Προσβασιμότητα και Διάχυση Πολιτισμικού Προϊόντος (οπτικοακουστικό, έντυπο, μουσικό)” - Ψηφιακός Ηρόδοτος ΙΙ και χρηματοδοτήθηκε από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ".

 - ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Η Εταιρία μας ανέλαβε στα τέλη Απριλίου 2018 την υλοποίηση του έργου 
«Σύμβουλος τεχνικής υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής για την ολοκληρωμένη αποτύπωση του υφιστάμενου εξοπλισμού, εφαρμογών, λογισμικού και μητρώων στα Υπουργεία».
Σκοπός του έργου είναι η ολοκληρωμένη αποτύπωση και ανάλυση του συνόλου των υποδομών πληροφορικής και των εξοπλισμού, εφαρμογών, λογισμικού και μητρώων που αξιοποιούνται σήμερα από το σύνολο των Υπουργείων, προκειμένου να ομαδοποιηθούν οι υπάρχουσες λύσεις αλλά και οι τυχόν ανάγκες ΤΠΕ Φορέων της κεντρικής διοίκησης, αλλά και να αξιοποιηθούν μελλοντικά.
Το έργο θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Νοεμβρίου 2018.

- ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ολοκληρώθηκε η υλοποίηση του έργου μας "
Σύμβουλος Υποβοήθησης της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών  της Γενικής Γραμματείας Υποδομών ως προς την εκπόνηση μελέτης ανάλυσης κόστους – οφέλους για το οδικό έργο «Παράκαμψη Χαλκίδας»"
Το έργο αφορούσε την εκπόνηση μελέτης κόστους - οφέλους (cost-benefit analysis) για τη χρηματοδότηση του έργου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και περιελάμβανε την ανάλυση κοινωνικο-οικονομικά και χρηματο-οικονομικά της βέλτιστης λύσης για την υλοποίηση του οδικού άξονα. 


- ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ  (General Data Protection Regulation -GDPR)

Η Εταιρία μας στο πλαίσιο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους πελάτες της, είναι σε θέση να υποστηρίξει τον οποιοδήποτε Οργανισμό είτε αυτός δραστηριοποιείται στο Δημόσιο, είτε στον Ιδιωτικό τομέα, στην εναρμόνισή του με τις διατάξεις του Κανονισμού, μέσω της εκπόνησης συγκεκριμένων διαδικασιών που αφορούν τη σύνταξη και υλοποίηση προγράμματος προστασίας δεδομένων, την εκτίμηση κινδύνου (risk assessment, risk treatment), την ανάπτυξη πολιτικών για την προστασία προσωπικών δεδομένων, τη δημιουργία incident response plan, την υλοποίηση εσωτερικών επιθεωρήσεων ετοιμότητας, την επικοινωνία με την ΑΠΔΠΧ κ.α.). Η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, η αποτύπωση ελλείψεων και η χάραξη στρατηγικής για την πλήρη ενσωμάτωση των απαιτήσεων του κανονισμού, αποτελεί το βασικό μέρος των υπηρεσιών μας.
Παράλληλα η πλειονότητα των στελεχών μας έλαβε τη σχετική εκπαίδευση από Οργανισμό Πιστοποίησης μέσω 5νθήμερου σεμιναρίου για τον Κανονισμό GDPR και τις απαιτήσεις των DPO's και συμμετείχαν στις σχετικές εξετάσεις του σχήματος πιστοποίησης για την πιστοποίηση των προσόντων DPO Executive. Με βάση την πιστοποίηση των στελεχών μας ως DPO Executive είμαστε σε θέση να παρέχουμε και υπηρεσίες Εξωτερικού DPO στις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να καλύψουν τη θέση αυτή με εξωτερική συνεργασία.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας για την πληροφόρησή τους αναφορικά με τον Κανονισμό GDPR και να λάβουν τη σχετική μας προσφορά για την υλοποίηση των υπηρεσιών μας. 


- ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 4.2.1 & 4.2.2 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020

Ολοκληρώθηκε στις 31.01.2018 η υποβολή των επιχειρηματικών σχεδίων στις δράσεις 4.2.1 και 4.2.2 του Προγράμματος ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020. Οι δράσεις αφορούσαν  τη μ
εταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό και μη γεωργικό προϊόν αντίστοιχα).  Ο προϋπολογισμός των επιχειρηματικών σχεδίων κυμαινόταν από 600 χιλ.€ έως 5 εκατ.€ και οι δαπάνες περιελάμβαναν κτιριακές εγκαταστάσεις και υποδομές, χρήση Α.Π.Ε., χρήση εξοπλισμού για εξοικονόμηση ενέργειας, προμήθεια και εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού καθώς και άϋλες δαπάνες.
Η Εταιρία μας στο πλαίσιο των δράσεων υπέβαλλε για λογαριασμό πελατών της  επιχειρηματικά σχέδια που αφορούσαν τόσο την ίδρυση νέων μονάδων αλλά και εκσυγχρονισμό υφιστάμενων, συνολικού προϋπολογισμού 15 εκατομ.€ στους τομείς της μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων ελαιολάδου, νωπών κηπευτικών, νωπών φρούτων και επεξεργασίας κρέατος στις Περιφέρειες της Πελοποννήσου και της Ηπείρου.
Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων αναμένεται να πραγματοποιηθεί στους προεχείς μήνες.- ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΒΟΛΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΜΑΪΟΣ 2018)

Η Εταιρία μας υπέβαλε στο πλαίσιο της Δράσης δεκαπέντε επιχειρηματικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 4,5 εκατ.€ για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων στους κλάδους του Yachting, των τουριστικά επιπλωμένων κατοικιών και των ενοικαιζόμενων διαμερισμάτων.

Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο προσεχές τρίμηνο. 

 

- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΑΠΕΤΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 27598/01ΑΤ/Β/92/462(07)

Δείτε εδώ την πρόσκληση.

 - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.) 
Ολοκληρώθηκε επιτυχώς το έργο που ανέλαβε η Εταιρία μας από τον ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και αφορούσε την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για τα τα συγχρηματοδούμενα έργα του (ΚΥΤ Ν. ΣΑΝΤΑΣ, ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ) που υλοποίησε ο Οργανισμός στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και χρηματοδοτήθηκαν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ. Οι υπηρεσίες που παρείχε η Εταιρία μας μέσω της Ομάδας Έργου που συνέστησε,  αφορούσαν την τεχνική υποστήριξη του Οργανισμού στην ολοκλήρωση των έργων και στην αποτύπωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων στα σχετικά τεχνικά δελτία και στη δημιουργία της κατάλληλης τεκμηρίωσης για τον έλεγχο αυτών από την ειδική υπηρεσία διαχείρισης του Προγράμματος.

- ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΔ ΕΠ Ι ΤΕΒΑ - ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.)
Ολοκληρώθηκε από την Ομάδα Έργου της Εταιρίας μας το έργο που αφορούσε την εκπόνηση του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (Σ.Δ.Ε.) της Διαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ι Επισιτιστικής ή και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων, με αναθέτουσα αρχή την Ε.Υ.Δ. ΤΕΒΑ που ανήκει στο Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.). Παράλληλα η Ομάδα Έργου υποστήριξε την Ε.Υ.Δ. στην έκδοση του οδηγού εφαρμογής του Προγράμματος προς τους δικαιούχους των πράξεων (Κοινωνικές Συμπράξεις). Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) υποστηρίζει Εθνικά Συστήματα μέσω των οποίων διανέμονται στους απόρους τρόφιμα ή/και Βασική Υλική Συνδρομή, μέσω των Κοινωνικών Συμπράξεων που επιλέγονται, καθώς επίσης και δραστηριότητες σχετικά με τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και διανομή δωρεών τροφίμων και παράλληλα στηρίζει συνοδευτικά μέτρα, συμπληρώνοντας την παροχή τροφίμων ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής και στηρίζει δραστηριότητες που συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των απόρων προάγοντας σε ενωσιακό επίπεδο, την αμοιβαία μάθηση, τη δικτύωση και τη διάδοση καλών πρακτικών στον τομέα της μη οικονομικής βοήθειας προς τους απόρους. Ωφελούμενοι των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του ΤΕΒΑ είναι άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.

- ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ GDPR (IOYNIOΣ 2018)

Στο πλαίσιο της εναρμόνισης με τον ΓΚΠΔ της ΕΕ 679/2016 η εταιρεία μας έχει αναπτύξει και εφαρμόζει σύστημα για την διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των πελατών της, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα, νομικά, οργανωτικά και τεχνολογικά.

Σχετικά με την επίσκεψή σας στην παρούσα ιστοσελίδα:

Η εταιρεία ΙΑΠΕΤΟΣ ΑΕ δεν χρησιμοποιεί την υπηρεσία για οποιοδήποτε άλλο λόγο παρά μόνο για την μέτρηση της επισκεψιμότητας στην παρούσα ιστοσελίδα.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση, τη διαχείριση και τη διαγραφή των cookies για όλα τα προγράμματα περιήγησης, σας προσκαλούμε να συμβουλευτείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο All About Cookies http://www.allaboutcookies.org/

Για κάθε επιπρόσθετη πληροφόρηση παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί σας στο e-mail της εταιρείας iapetos@iapetos.gr


Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα

Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της ΙΑΠΕΤΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, στηρίζονται στην μακρά εμπειρία που έχει αποκτήσει από την δραστηριοποίησή της στο χώρο των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και στο υψηλό επίπεδο του ανθρωπίνου δυναμικού της.

Η παροχή αποτελεσματικών συμβουλευτικών υπηρεσιών βασίζεται:

 • Στην εμπειρία και την γνώση
 • Στην καινοτομία
 • Στην ευελιξία
 • Στην δημιουργικότητα

Η εταιρία διαθέτει τεκμηριωμένη επάρκεια στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, η οποία στοιχειοθετείται από τα παρακάτω:

 • Είναι πιστοποιημένη στην «παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα Τεχνολογίας και Ανάπτυξης» κατά ΕΝ ISO 9001:2008 για την διαχείριση της ποιότητας, κατά OHSAS 18001 για την διαχείριση της υγείας και ασφάλειας στην εργασία και κατά ΕΝ ISO 14001:2004 για την προστασία του Περιβάλλοντος.
 • Είναι εγγεγραμμένο μέλος του Συνδέσμου Εταιριών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) καθώς και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδος (ΣΕΠΕ).
 • Είναι διαπιστευμένος σύμβουλος σε Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Είναι διαπιστευμένος αξιολογητής επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνστιστικότητας, Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων
 • Όλα τα στελέχη της είναι επικεφαλής επιθεωρητές συστημάτων διαχείρισης, καθώς επίσης συμμετέχουν σε Μητρώα Αξιολογητών Δράσεων του ΕΣΠΑ
 • Η πλειονότητα των στελεχών μας, συμμετέχουν σε αξιολογήσεις Προγραμμάτων του ΥΠΟΙΑΝ καθώς και στο Μητρώο Αξιολογητών του Επενδυτικού Νόμου

Πελάτες

Δημόσιος Τομέας

 • Υπουργείο Ανάπτυξης – Γ.Γ. Βιομηχανίας
 • Υπουργείο Υποδομών-Μεταφορών και Δικτύων
 • Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
 • Υπουργείο Παιδείας Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
 • Υπουργείο Πολιτισμού
 • Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
 • Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.
 • Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.)
 • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος
 • Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΔΙΠ)
 • Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ Α.Ε.)
 • Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
 • Ιδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης
 • Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.
 • Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού 
 • Δήμος Χαλανδρίου
 • Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων
 • ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., Υπουργείο Δικαιοσύνης

Διεθνείς πελάτες

 • RENAULT
 • Instituta Andalluz de Tecnologia
 • University of Derby
 • University of Southampton
 • Universite de Reims
 • Universitas Malacitana
 • Provincia Di Salerno
 • Scheepvaart En Transport College
 • IVECO
 • Pohjois – Savon
 • ΑΒΒ
 • Robotiker

Ιδιώτες πελάτες

 • Χ. ΡΟΚΚΑΣ ΑΒΕΕ (Όμιλος IBERDROLA)
 • CENTRIC MULTIMEDIA A.E.
 • WEINDENHAMMER HELLAS
 • ATHENS TECHNOLOGY CENTER
 • ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.
 • ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ
 • WILO HELLAS ABEE
 • ΙΝΝΕWS A.E.
 • ECO CARS, ANAΚΥΚΛΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
 • REAL MEDIA A.E.
 • PROXIMITY ZZ DOT ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
 • GENERATION NETWORK S.A.
 • UNIXFOR S.A.
 • ΑΦΟΙ ΦΛΩΡΟΥ Α.Ε.-FAMILY METAL SCRUB
 • ΤΗΙΝΚ DIGITAL Α.Ε.
 • MOVINORD HELLAS S.A.
 • TUV AUSTRIA HELLAS 
 • COMSPEQ IT SOLUTIONS
 • DQS HELLAS 
 • PRESS BOX ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.
 • EUNICE ENERGY GROUP
 • RETD Α.Ε.

1. Περιφέρειες επιλέξιμες για ενίσχυση βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχεία α) της Συνθήκης από 01.01.2017 – 31.12.2020

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

35%

45%

55%

Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας

35%

45%

55%

Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της Θεσσαλίας

35%

45%

55%

Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της Ηπείρου

35%

45%

55%

Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της Δυτικής Ελλάδας

35%

45%

55%

Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της Πελοποννήσου

35%

45%

55%

Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας του Βορείου Αιγαίου

35%

45%

55%

2. Περιφέρειες επιλέξιμες για ενίσχυση βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχεία γ) της συνθήκης


Από 01.01.2017 – 31.12.2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΝΟΜΟΣ

ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Γρεβενών

25%

35%

45%

Καστοριάς

25%

35%

45%

Κοζάνης

25%

35%

45%

Φλώρινας

25%

35%

45%

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

25%

35%

45%

ΚΡΗΤΗΣ

25%

35%

45%

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ευρυτανίας

25%

35%

45%

Βοιωτίας

20%

30%

40%

Φθιώτιδας

20%

30%

40%

Εύβοιας

20%

30%

40%

Φωκίδας

20%

30%

40%

ΑΤΤΙΚΗΣ

20%

30%

40%

ΝΟΤΙΟΥ ΑΓΑΙΟΥ

20%

30%

40%