GreekEnglish (United Kingdom)

Πρόσφατα Έργα

  ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΡΓΑ 

Νέες Υπηρεσίες

 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝ. Ε.Ε. 679/2016 (GDPR) 

Νέα ΕΣΠΑ

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 / ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ  
                     

Νέα- ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΝΕΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ
5ος ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΜΜΕ -  7ος ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ "ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ"
(Υποβολές σχεδίων από 25.5.2021 έως 30.07.2021) 


Προκηρύχθηκαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ο 5ος κύκλος του καθεστώτος ενίσχυσης των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων και ο 7ος κύκλος του καθεστώτος Γενικής Επιχειρηματικότητας μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου Ν. 4399/2016.
Οι υποβολές των προτάσεων είναι από 25.5.2021 έως και 30.07.2021
Περισσότερες λεπτομέρειες στο banner μας με τα ΝΕΑ ΕΣΠΑ.

- ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Υποβολές από 16.06.2021 έως 29.09.2021)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ - ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ (Υποβολές από 31.05.2021 - 28.07.2021)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (Υποβολές από 14.05.2021 έως 30.07.2021)

Περισσότερες λεπτομέρειες στο banner μας με τα ΝΕΑ ΕΣΠΑ.


- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ Ο.Τ.Α.

Συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον η υποβολή προτάσεων - τεχνικών δελτίων από την Εταιρία μας στο πλαίσιο των προσκλήσεων του Προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ του Υπουργείου Εσωτερικών, για λογαριασμό πελατών μας Ο.Τ.Α. Το εν λόγω Πρόγραμμα ανάπτυξης και αλληλεγγύης για την αυτοδιοίκηση έχει ως στόχο την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού αναπτυξιακής προοπτικής και κοινωνικής αλληλεγγύης για τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης. Η Εταιρία μας παρέχοντας ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες,  υποβοηθά τους δικαιούχους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης στην εκπόνηση των τεχνικών δελτίων έργων, στην υποβολή των ολοκληρωμένων φακέλων τους προς χρηματοδότηση έργων στο πληροφοριακό σύστημα, στην εναρμόνιση με τις απαιτήσεις για την κάλυψη της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας, στην εκπόνηση τεχνικών εκθέσεων και μελετών που απαιτούνται για την ωριμότητα των έργων. Ιδιαίτερη συμμετοχή καταδεικνύεται στο εν λόγω Πρόγραμμα στις προσκλήσεις ΑΤ-02 "Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων", στην Πρόσκληση ΑΤ-07 "Αξιοποίηση κτιριακού αποθέματος δήμων" και στην ΑΤ-08 " 
Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση - πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19".
Στην Πρόσκληση ΑΤ-08 η Εταιρία μας έχει ήδη υποβάλλει πληθώρα φακέλων έργων προς χρηματοδότηση.
   

- ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ "E-LIANIKO" (6.4.2021)

Ολοκληρώθηκε στις 6.4.2021 η διαδικασία υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της Δράσης "e-lianiko" του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η δράση προϋπολογισμού 80 εκατ.€ ενίσχυε επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου στην αναβάθμιση ή στην ανάπτυξη νέου eshop με ενίσχυση ποσών 1.500€ και 5.000€ αντίστοιχα με πλήρη χρηματοδότηση χωρίς ιδιωτική συμμετοχή. Στο πλαίσιο της Δράσης υπεβλήθησαν 11.500 προτάσεις με προϋπολογισμό 53 εκατ.€. Αναμένεται σε άμεσο χρόνο η δεύτερη προκήρυξη της δράσης.

 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΟΦΥΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ "Elevate Greece" ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Το πρόγραμμα ενισχύει την επιχειρηματικότητα και της ρευστότητας των νεοφυών/ καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται σε τομείς της Έξυπνης Εξειδίκευσης - RIS3, του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων "Elevate Greece", υπό τις αντίξοες συνθήκες της κρίσης της πανδημίας COVID-19, η οποία επιδεινώθηκε λόγω της παρατεταμένης έξαρσής της στους ΚΑΔ που έχουν πληγεί. H ενίσχυση θα πραγματοποιηθεί με τη μορφή μη επιστρεπτέας ενίσχυσης (κεφάλαιο κίνησης), ώστε οι επιχειρήσεις να παραμείνουν βιώσιμες και να μη χαθούν θέσεις εργασίας. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 
Nεοφυείς καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων (ΕΜΝΕ) "Elevate Greece" και η περίοδος υποβολών είναι από 16.3 έως 30.09.2021.
Η Εταιρία μας στο πλαίσιο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους πελάτες της, έχει ήδη υποβοηθήσει επιχειρήσεις στην εγγραφή τους στο Μητρώο και στη δημιουργία πλάνου ενίσχυσης μέσω του Προγράμματος.


 
- ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ Ε.Ε. 679/2016 (GDPR).

Στο πλαίσιο της εναρμόνισης με τον ΓΚΠΔ της ΕΕ 679/2016 η εταιρεία μας έχει αναπτύξει και εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης που περιλαμβάνει ένα μίγμα πολιτικών και διαδικασιών για τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων των πελατών της. Η βάση για το σύστημα εναρμόνισης που τηρούμε είναι η συναίνεση των φυσικών προσώπων - πελατών μας ή των φυσικών προσώπων που αποτελούν νόμιμους εκπροσώπους ή εκπροσώπους επικοινωνίας των νομικών προσώπων - πελατών μας. Η Εταιρία μας λαμβάνει όλα τα απαραίτητα οργανωτικά, νομικά και τεχνολογικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ενώ παράλληλα έχει πιστοποιηθεί με βάση το Πρότυπο ΕΝ ISO 27001:2013 για τη διαχείριση της ασφάλειας πληροφοριών από ανεξάρτητο και διαπιστευμένο οργανισμό πιστοποίησης. 
Σχετικά με την επίσκεψή σας στην παρούσα ιστοσελίδα σας αναφέρουμε ότι χρησιμοποιούμε cookies που μπορείτε να απενεργοποιήσετε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση, τη διαχείριση και τη διαγραφή των cookies για όλα τα προγράμματα περιήγησης, σας προσκαλούμε να συμβουλευτείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο All About Cookies http://www.allaboutcookies.org/
Για κάθε επιπρόσθετη πληροφόρηση παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί σας στο e-mail της εταιρείας iapetos@iapetos.gr


Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα

Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της ΙΑΠΕΤΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, στηρίζονται στην μακρά εμπειρία που έχει αποκτήσει από την δραστηριοποίησή της στο χώρο των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και στο υψηλό επίπεδο του ανθρωπίνου δυναμικού της.

Η παροχή αποτελεσματικών συμβουλευτικών υπηρεσιών βασίζεται:

 • Στην εμπειρία και την γνώση
 • Στην καινοτομία
 • Στην ευελιξία
 • Στην δημιουργικότητα

Η εταιρία διαθέτει τεκμηριωμένη επάρκεια στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, η οποία στοιχειοθετείται από τα παρακάτω:

 • Είναι πιστοποιημένη στην «παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα Τεχνολογίας και Ανάπτυξης» κατά ΕΝ ISO 9001:2015 για την διαχείριση της ποιότητας και κατά ΕΝ ISO 27001:2013 για τη διαχείριση της ασφάλειας πληροφοριών.
 • Είναι  μέλος του Συνδέσμου Εταιριών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) καθώς και της Ελληνικής Εταιρίας Συμβούλων Μάνατζμεντ
 • Η πλειονότητα των στελεχών της, είναι επικεφαλής επιθεωρητές συστημάτων διαχείρισης, καθώς επίσης συμμετέχουν σε Μητρώα Αξιολογητών Δράσεων του ΕΣΠΑ
 • Στο πελατολόγιό μας ανήκουν Οργανισμοί του Δημοσίου και ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, που τους υποστηρίζουμε ως τεχνικοί σύμβουλοι στην υλοποίηση έργων τους

Πελάτες

Δημόσιος Τομέας

 • Υπουργείο Ανάπτυξης – Γ.Γ. Βιομηχανίας
 • Υπουργείο Υποδομών-Μεταφορών και Δικτύων
 • Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
 • Υπουργείο Παιδείας Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
 • Υπουργείο Πολιτισμού
 • Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
 • Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.
 • Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.)
 • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος
 • Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΔΙΠ)
 • Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ Α.Ε.)
 • Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
 • Ιδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης
 • Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.
 • Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού 
 • Δήμος Χαλανδρίου
 • Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων
 • ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., Υπουργείο Δικαιοσύνης

Διεθνείς πελάτες

 • RENAULT
 • Instituta Andalluz de Tecnologia
 • University of Derby
 • University of Southampton
 • Universite de Reims
 • Universitas Malacitana
 • Provincia Di Salerno
 • Scheepvaart En Transport College
 • IVECO
 • Pohjois – Savon
 • ΑΒΒ
 • Robotiker

Ιδιώτες πελάτες

 • Χ. ΡΟΚΚΑΣ ΑΒΕΕ (Όμιλος IBERDROLA)
 • INDIGITAL A.E.
 • SONOCO HELLAS
 • LITHOPRINT ABEE
 • ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.
 • EUNICE SA
 • FN SMART SYSTEMS AE
 • ΙΝΝΕWS A.E.
 • ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΕ
 • REAL MEDIA A.E.
 • PROXIMITY ZZ DOT ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
 • OPTISOFT 
 • UNIXFOR S.A.
 • VICAN Ν.ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΑΕ
 • ΤΗΙΝΚ DIGITAL Α.Ε.
 • ΙΝΜIND S.A.
 • TUV AUSTRIA HELLAS 
 • COMSPEQ IT SOLUTIONS
 • GREEN BOX ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ 
 • PRESS BOX ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.
 • ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤ. ΔΡΥΜΟΥ
 • ΠΟΛΙΝΔΕ

1. Περιφέρειες επιλέξιμες για ενίσχυση βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχεία α) της Συνθήκης από 01.01.2017 – 31.12.2020

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

35%

45%

55%

Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας

35%

45%

55%

Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της Θεσσαλίας

35%

45%

55%

Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της Ηπείρου

35%

45%

55%

Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της Δυτικής Ελλάδας

35%

45%

55%

Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της Πελοποννήσου

35%

45%

55%

Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας του Βορείου Αιγαίου

35%

45%

55%

2. Περιφέρειες επιλέξιμες για ενίσχυση βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχεία γ) της συνθήκης


Από 01.01.2017 – 31.12.2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΝΟΜΟΣ

ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Γρεβενών

25%

35%

45%

Καστοριάς

25%

35%

45%

Κοζάνης

25%

35%

45%

Φλώρινας

25%

35%

45%

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

25%

35%

45%

ΚΡΗΤΗΣ

25%

35%

45%

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ευρυτανίας

25%

35%

45%

Βοιωτίας

20%

30%

40%

Φθιώτιδας

20%

30%

40%

Εύβοιας

20%

30%

40%

Φωκίδας

20%

30%

40%

ΑΤΤΙΚΗΣ

20%

30%

40%

ΝΟΤΙΟΥ ΑΓΑΙΟΥ

20%

30%

40%