GreekEnglish (United Kingdom)

Πρόσφατα Έργα

  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ Ν.4469/2017 "ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ" 

Νέες Υπηρεσίες

 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 

Νέα ΕΣΠΑ

  ΕΝΕΡΓΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020 / ΝΕΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HORIZON 2020 
                     

Νέα- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ (Υποβολές από 3.7 - 15.10.2019)
Η προκήρυξη του νέου καθεστώτος ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου (Ν.4399/16) δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ και πλέον είναι εφικτή η συμμετοχή των ενδιαφερομένων στις διατάξεις του Νόμου. Περισσότερη ενημέρωση στο banner μας ΝΕΑ ΕΣΠΑ

-  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕΣΩ LEADER (ΠΑΑ 2014-2020) - Υποβολές Προτάσεων αναλόγως της Περιφέρειας από Μάϊο - Σεπτέμβριο 2019
Προκηρύχθηκαν μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 στο πλαίσιο του Μέτρου 19 (στήριξη τοπικής ανάπτυξης μέσω του Προγράμματος LEADER) σε όλη την Ελληνική Επικράτεια οι δράσεις για την ανάπτυξη έργων ιδιωτικού χαρακτήρα. Αναλόγως της Περιφέρειας η πρόσκληση για τη χρηματοδότηση έργων ιδιωτικού χαρακτήρα, θα είναι ανοικτή για την υποβολή προτάσεων από το Μάϊο έως τα τέλη Σεπτεμβρίου 2019. Η πρόσκληση χρηματοδοτεί επενδύσεις σε κλάδους της οικονομίας όπως τον τουρισμό, τη μεταποίηση, την ίδρυση μονάδων οικοτεχνίας και επισκέψων μονάδων, τη δημιουργία χώρων εστίασης, αθλητισμού, παιδοτόπων κ.ά. Για περισσότερη πληροφόρηση μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να σας καθοδηγήσουμε σε πιθανή συμμετοχή σας.

- ΕΡΓΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΝ ISO 22301:2012
Επιτυχώς ολοκληρώθηκαν από την σχετική ομάδα έργου της Εταιρίας μας, τα έργα των πελατών μας UNIFXOR S.A. (ανάπτυξη λογισμικού και κατασκευή συστημάτων αυτόματης εξυπηρέτησης) και ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. (ανάπτυξη και διαχείριση ενεργειακών έργων, μονάδων αφαλάτωσης και διαχείρισης αποβλήτων), με βάση το διεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 22301:2012 για την επιχειρησιακή συνέχεια. Τα έργα πιστοποιήθηκαν από ανεξάρτητο και διαπιστευμένο οργανισμό πιστοποίησης.

-  ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟΝ Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.

Η Εταιρία μας ανέλαβε και υλοποίησε για λογαριασμό του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε. το έργο που αφορούσε την παρακολούθηση της διαχείρισης συμβάσεων (contract management) των έργων ΣΔΙΤ που υλοποιούνται στον Οργανισμό (Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεματικής και Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου). Το έργο ολοκληρώθηκε επιτυχώς βάση των προδιαγραφών που είχαν τεθεί και εντός του χρονικού διάστηματος τριών μηνών με βάση τη σχετική σύμβαση με τον Οργανισμό.

- ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Η Εταιρία μας ανέλαβε μετά την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών, ανάδοχος του έργου που αφορά την εκπόνηση μελέτης κόστους - οφέλους για το οδικό έργο "Ολοκλήρωση Περιφερειακής Οδού Τρίπολης" και την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Δ1 της Γενικής Γραμματείας Υποδομών στη χρηματοδότηση του έργου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Το έργο θα ολοκληρωθεί σε ορίζοντα τεσσάρων μηνών εντός του τρέχοντος έτους. 

- ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.
Στην ανάθεση του υποέργου "Υπηρεσίες συμβούλου–εμπειρογνώμονα για το Έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ" στο πλαίσιο υλοποίησης του συνολικότερου έργου «Τεχνική Υποστήριξη για την υλοποίηση του Έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ στο ΕΠ ΜΔΤ ΕΣΠΑ 2014-2020 προχώρησε η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.  προς την Εταιρία μας με ορίζοντα υλοποίησης έως τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους. Το έργο αφορά την Τεχνική Υποστήριξη της Αναθέτουσας με στόχο την έγκαιρη και άρτια υλοποίηση του Έργου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» και των υποστηρικτικών αυτού δράσεων.

- ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΡΤ Α.Ε.
Ολοκληρώθηκε από την Ομάδα Έργου της Εταιρίας μας η υλοποίηση του έργου με αναθέτουσα την ΕΡΤ Α.Ε. που αφορούσε την «Παροχή υπηρεσιών σύνταξης προδιαγραφών για την προμήθεια & εγκατάσταση οπτικοακουστικών - ηλεκτρονικών μέσων για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους επίδειξης, προβολών, εκπαίδευσης στο πάρκο ραδιοφωνίας ΕΡΤ - Ίλιον»


-  ΑΥΞΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ "ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ" ΚΑΙ "ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ" ΤΟΥ ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020 (05.2019)

Για τις δράσεις του ΕΠΑΝΕΚ "ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ" και "ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ" που αφορούν την υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για την ψηφιακή τους αναβάθμιση, η διαδικασία της αξιολόγησης των σχεδίων ολοκληρώθηκε και αναμένεται η έκδοση των αποτελεσμάτων, ενώ το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης αποφάσισε την αύξηση του προϋπολογισμού των Δράσεων ώστε να παρέχει τη δυνατότητα ένταξης σε περισσότερες επιχειρήσεις. Με βάση την απόφαση του ΥΠΟΙΑ στη Δράση "ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ" ο προϋπολογισμός αυξάνεται από 50 εκατ.€ σε 84,4 εκατ.€ και για τη Δράση "ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ" ο προϋπολογισμός αυξάνεται από 50 εκατ.€ σε 51,6 εκατ.€.
Η Εταιρία μας υπέβαλε πλήθος επιχειρηματικών σχεδίων για επιχειρήσεις που ανήκουν στους κλάδους του χονδρικού εμπορίου, της ανάπτυξης λογισμικού, της διαχείρισης ενέργειας και του digital marketing, με συνολικό προϋπολογισμό έργων 2,5 εκατ.€.

-  ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ Ε.Ε. 679/2016 (ΓΚΠΔ - GDPR) ΣΕ Ο.Τ.Α. και Ν.Π.Δ.Δ. 

H Εταιρία μας  ολοκλήρωσε τα έργα που της ανατέθηκαν και αφορούσαν την Εναρμόνιση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ-GDPR) στους ακόλουθους ΟΤΑ και ΝΠΔΔ:
- στο Δήμο Πεντέλης και τα Νομικά του Πρόσωπα
- στο Δήμο Διονύσσου Αττικής και το Νιμικό του Πρόσωπο
- στο Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) του Υπ. Εργασίας και τη Δ.Α. του προγράμματος ΕΠ Ι του ΤΕΒΑ (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων)
- στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Η Εταιρία μας αφού πραγματοποίησε τις σχετικές καταγραφές για τη δημιουργία των χαρτιγραφημένων αρχείων ως προς την τήρηση των προσωπικών δεδομένων, ανέπτυξε ένα πλήρες σύστημα εναρμόνισης που αποτελείται από ένα πλέγμα πολιτικών και διαδικασιών που ανταποκρίνονται άμεσα στις απαιτήσεις του Κανονισμού, προς τους ανωτέρω φορείς. 


- ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
Ολοκληρώθηκε το Έργο που ανατέθηκε στην Εταιρία μας και αφορούσε την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου σε θέματα τεχνολογίας, πληροφορικής και επικοινωνιών στην Επιτελική Δομή του ΕΣΠΑ του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αντικείμενο του Έργου υπήρξε η υποβοήθηση της Ε.Δ.  σε θέματα  χρηματοδότησης των έργων ΤΠΕ που αποτελούσαν προτεραιότητες του Υ.Δ.Δ.Α.Δ. με αποδέκτες τους εποπτεύοντες από αυτό Οργανισμούς.

- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η υλοποίηση του έργου που ανέλαβε η Εταιρία μας για λογαριασμό του Γραφείου τύπου και πληροφοριών του Υπουργείου Εσωτερικών της Κύπρου και αφορούσε την εκπόνηση μελέτης για το ηλεκτρονικό σύστημα digital archive στο πλαίσο του Έργου Ψηφιοποίηση, Προσβασιμότητα και Διάχυση Πολιτισμικού Προϊόντος (οπτικοακουστικό, έντυπο, μουσικό)” - Ψηφιακός Ηρόδοτος ΙΙ και χρηματοδοτήθηκε από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ".

 - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Η Εταιρία μας ολοκλήρωσε στα τέλη του 2018 το έργο που ανέλαβε ως 
«Σύμβουλος τεχνικής υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής για την ολοκληρωμένη αποτύπωση του υφιστάμενου εξοπλισμού, εφαρμογών, λογισμικού και μητρώων στα Υπουργεία».
Σκοπός του έργου ήταν η ολοκληρωμένη αποτύπωση και ανάλυση του συνόλου των υποδομών πληροφορικής και των εξοπλισμού, εφαρμογών, λογισμικού και μητρώων που αξιοποιούνται σήμερα από το σύνολο των Υπουργείων, προκειμένου να ομαδοποιηθούν οι υπάρχουσες λύσεις αλλά και οι τυχόν ανάγκες ΤΠΕ Φορέων της κεντρικής διοίκησης, αλλά και να αξιοποιηθούν μελλοντικά.- ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Ολοκληρώθηκε η υλοποίηση του έργου που ανατέθηκε στην Εταιρία μας κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας με τίτλο: εκπόνηση μελέτης ανάλυσης κόστους – οφέλους για το οδικό έργο Παράκαμψη Χαλκίδας - Ψαχνών στη Διεύθυνση Οδικών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, με σκοπό τη χρηματοδότηση του έργου από την Ε.Ε. και την ΕΤεΠ

- ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ  (General Data Protection Regulation -GDPR)
Η Εταιρία μας στο πλαίσιο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους πελάτες της, είναι σε θέση να υποστηρίξει τον οποιοδήποτε Οργανισμό είτε αυτός δραστηριοποιείται στο Δημόσιο, είτε στον Ιδιωτικό τομέα, στην εναρμόνισή του με τις διατάξεις του Κανονισμού, μέσω της εκπόνησης συγκεκριμένων διαδικασιών που αφορούν τη σύνταξη και υλοποίηση προγράμματος προστασίας δεδομένων, την εκτίμηση κινδύνου (risk assessment, risk treatment), την ανάπτυξη πολιτικών για την προστασία προσωπικών δεδομένων, τη δημιουργία incident response plan, την υλοποίηση εσωτερικών επιθεωρήσεων ετοιμότητας, την επικοινωνία με την ΑΠΔΠΧ κ.α.). Η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, η αποτύπωση ελλείψεων και η χάραξη στρατηγικής για την πλήρη ενσωμάτωση των απαιτήσεων του κανονισμού, αποτελεί το βασικό μέρος των υπηρεσιών μας.
Παράλληλα η πλειονότητα των στελεχών μας έλαβε τη σχετική εκπαίδευση από Οργανισμό Πιστοποίησης μέσω 5νθήμερου σεμιναρίου για τον Κανονισμό GDPR και τις απαιτήσεις των DPO's και συμμετείχαν στις σχετικές εξετάσεις του σχήματος πιστοποίησης για την πιστοποίηση των προσόντων DPO Executive. Με βάση την πιστοποίηση των στελεχών μας ως DPO Executive είμαστε σε θέση να παρέχουμε και υπηρεσίες Εξωτερικού DPO στις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να καλύψουν τη θέση αυτή με εξωτερική συνεργασία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας για την πληροφόρησή τους αναφορικά με τον Κανονισμό GDPR και να λάβουν τη σχετική μας προσφορά για την υλοποίηση των υπηρεσιών μας. 


- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΑΠΕΤΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 27598/01ΑΤ/Β/92/462(07)

Δείτε εδώ την πρόσκληση.

 - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.) 
Ολοκληρώθηκε επιτυχώς το έργο που ανέλαβε η Εταιρία μας από τον ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και αφορούσε την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για τα τα συγχρηματοδούμενα έργα του (ΚΥΤ Ν. ΣΑΝΤΑΣ, ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ) που υλοποίησε ο Οργανισμός στο πλαίσιο κατά την 4η προγραμματική περίοδο και χρηματοδοτήθηκαν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ. Οι υπηρεσίες που παρείχε η Εταιρία μας μέσω της Ομάδας Έργου που συνέστησε,  αφορούσαν την τεχνική υποστήριξη του Οργανισμού στην ολοκλήρωση των έργων και στην αποτύπωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων στα σχετικά τεχνικά δελτία και στη δημιουργία της κατάλληλης τεκμηρίωσης για τον έλεγχο αυτών από την ειδική υπηρεσία διαχείρισης του Προγράμματος.

- ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΔ ΕΠ Ι ΤΕΒΑ - ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.)
Ολοκληρώθηκε από την Ομάδα Έργου της Εταιρίας μας,  το έργο που αφορούσε την εκπόνηση του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (Σ.Δ.Ε.) της Διαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ι Επισιτιστικής ή και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων, με αναθέτουσα αρχή την Ε.Υ.Δ. ΤΕΒΑ που ανήκει στο Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.). Παράλληλα η Ομάδα Έργου υποστήριξε την Ε.Υ.Δ. στην έκδοση του οδηγού εφαρμογής του Προγράμματος προς τους δικαιούχους των πράξεων (Κοινωνικές Συμπράξεις). 

- ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ GDPR

Στο πλαίσιο της εναρμόνισης με τον ΓΚΠΔ της ΕΕ 679/2016 η εταιρεία μας έχει αναπτύξει και εφαρμόζει σύστημα για την διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των πελατών της, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα, νομικά, οργανωτικά και τεχνολογικά. Σχετικά με την επίσκεψή σας στην παρούσα ιστοσελίδα σας αναφέρουμε ότι χρησιμοποιούμε cookies που μπορείτε να απενεργοποιήσετε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση, τη διαχείριση και τη διαγραφή των cookies για όλα τα προγράμματα περιήγησης, σας προσκαλούμε να συμβουλευτείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο All About Cookies http://www.allaboutcookies.org/Για κάθε επιπρόσθετη πληροφόρηση παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί σας στο e-mail της εταιρείας iapetos@iapetos.gr


Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα

Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της ΙΑΠΕΤΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, στηρίζονται στην μακρά εμπειρία που έχει αποκτήσει από την δραστηριοποίησή της στο χώρο των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και στο υψηλό επίπεδο του ανθρωπίνου δυναμικού της.

Η παροχή αποτελεσματικών συμβουλευτικών υπηρεσιών βασίζεται:

 • Στην εμπειρία και την γνώση
 • Στην καινοτομία
 • Στην ευελιξία
 • Στην δημιουργικότητα

Η εταιρία διαθέτει τεκμηριωμένη επάρκεια στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, η οποία στοιχειοθετείται από τα παρακάτω:

 • Είναι πιστοποιημένη στην «παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα Τεχνολογίας και Ανάπτυξης» κατά ΕΝ ISO 9001:2015 για την διαχείριση της ποιότητας και κατά ΕΝ ISO 27001:2013 για τη διαχείριση της ασφάλειας πληροφοριών.
 • Είναι  μέλος του Συνδέσμου Εταιριών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) καθώς και της Ελληνικής Εταιρίας Συμβούλων Μάνατζμεντ
 • Η πλειονότητα των στελεχών της, είναι επικεφαλής επιθεωρητές συστημάτων διαχείρισης, καθώς επίσης συμμετέχουν σε Μητρώα Αξιολογητών Δράσεων του ΕΣΠΑ
 • Στο πελατολόγιό μας ανήκουν Οργανισμοί του Δημοσίου και ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, που τους υποστηρίζουμε ως τεχνικοί σύμβουλοι στην υλοποίηση έργων τους

Πελάτες

Δημόσιος Τομέας

 • Υπουργείο Ανάπτυξης – Γ.Γ. Βιομηχανίας
 • Υπουργείο Υποδομών-Μεταφορών και Δικτύων
 • Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
 • Υπουργείο Παιδείας Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
 • Υπουργείο Πολιτισμού
 • Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
 • Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.
 • Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.)
 • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος
 • Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΔΙΠ)
 • Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ Α.Ε.)
 • Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
 • Ιδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης
 • Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.
 • Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού 
 • Δήμος Χαλανδρίου
 • Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων
 • ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., Υπουργείο Δικαιοσύνης

Διεθνείς πελάτες

 • RENAULT
 • Instituta Andalluz de Tecnologia
 • University of Derby
 • University of Southampton
 • Universite de Reims
 • Universitas Malacitana
 • Provincia Di Salerno
 • Scheepvaart En Transport College
 • IVECO
 • Pohjois – Savon
 • ΑΒΒ
 • Robotiker

Ιδιώτες πελάτες

 • Χ. ΡΟΚΚΑΣ ΑΒΕΕ (Όμιλος IBERDROLA)
 • CENTRIC MULTIMEDIA A.E.
 • WEINDENHAMMER HELLAS
 • ATHENS TECHNOLOGY CENTER
 • ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.
 • ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ
 • WILO HELLAS ABEE
 • ΙΝΝΕWS A.E.
 • ECO CARS, ANAΚΥΚΛΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
 • REAL MEDIA A.E.
 • PROXIMITY ZZ DOT ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
 • GENERATION NETWORK S.A.
 • UNIXFOR S.A.
 • ΑΦΟΙ ΦΛΩΡΟΥ Α.Ε.-FAMILY METAL SCRUB
 • ΤΗΙΝΚ DIGITAL Α.Ε.
 • MOVINORD HELLAS S.A.
 • TUV AUSTRIA HELLAS 
 • COMSPEQ IT SOLUTIONS
 • DQS HELLAS 
 • PRESS BOX ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.
 • EUNICE ENERGY GROUP
 • RETD Α.Ε.

1. Περιφέρειες επιλέξιμες για ενίσχυση βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχεία α) της Συνθήκης από 01.01.2017 – 31.12.2020

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

35%

45%

55%

Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας

35%

45%

55%

Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της Θεσσαλίας

35%

45%

55%

Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της Ηπείρου

35%

45%

55%

Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της Δυτικής Ελλάδας

35%

45%

55%

Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της Πελοποννήσου

35%

45%

55%

Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας του Βορείου Αιγαίου

35%

45%

55%

2. Περιφέρειες επιλέξιμες για ενίσχυση βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχεία γ) της συνθήκης


Από 01.01.2017 – 31.12.2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΝΟΜΟΣ

ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Γρεβενών

25%

35%

45%

Καστοριάς

25%

35%

45%

Κοζάνης

25%

35%

45%

Φλώρινας

25%

35%

45%

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

25%

35%

45%

ΚΡΗΤΗΣ

25%

35%

45%

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ευρυτανίας

25%

35%

45%

Βοιωτίας

20%

30%

40%

Φθιώτιδας

20%

30%

40%

Εύβοιας

20%

30%

40%

Φωκίδας

20%

30%

40%

ΑΤΤΙΚΗΣ

20%

30%

40%

ΝΟΤΙΟΥ ΑΓΑΙΟΥ

20%

30%

40%