GreekEnglish (United Kingdom)
Επικοινωνήστε γρήγορα μαζί μας με την παρακάτω φόρμα.
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ 4469/2017 ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΜε την ενεργοποίηση πλέον του Ν. 4469/2017 για τοιν εξωδικαστικό συμβιβασμό των επιχειρήσεων η Εταιρία μας είναι σε θέση να προσφέρει χρηματο-οικονομικές υπηρεσίες για την εναρμόνιση των απαιτήσεων του Νόμου στο αίτημα νομικών προσώπων που ήθελαν να ενταχθούν προς ρύθμιση χρεών μέσω του Νόμου.

Ο Ν. 4469/2017 "Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων" 
ρυθμίζει τη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης χρηματικών οφειλών προς οποιονδήποτε πιστωτή, οι οποίες είτε προέρχονται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας του οφειλέτη, είτε αποτελούν οφειλές από άλλη αιτία, εφόσον η ρύθμιση των εν λόγω οφειλών κρίνεται από τους συμμετέχοντες στη διαδικασία απαραίτητη προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του οφειλέτη.

Ο Νόμος 4469/2017 έχει ως πεδίο εφαρμογής και δύναται να συμμετέχουν με αίτηση σε αυτόν κάθε φυσικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα και κάθε νομικό πρόσωπο το οποίο αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με τα άρθρα 21 και 47 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α΄167) και έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα μπορεί να υποβάλει αίτηση για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών, εφόσον:

α) κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 είχε οφειλή προς χρηματοδοτικό φορέα από δάνειο ή πίστωση σε καθυστέρηση τουλάχιστον ενενήντα (90) ημερών ή οφειλή που ρυθμίστηκε μετά την 1η Ιουλίου 2016 ή είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση ή προς Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή προς άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, περιλαμβανομένων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ή είχε βεβαιωθεί η μη πληρωμή επιταγών εκδόσεώς του λόγω μη επαρκούς υπολοίπου κατά το άρθρο 40 του ν. 5960/1933 (Α΄ 401) ή είχαν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις λόγω ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων εις βάρος του

β) οι συνολικές προς ρύθμιση οφειλές του ξεπερνούν το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ και

γ) πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που έχουν τεθεί στο Νόμο.

Η Εταιρία μας είναι σε θέση αξιοποιώντας την τεχνογνωσία των στελεχών της, να παρέχει συμβουλευτικές χρηματο-οικονομικές υπηρεσίες στο πλαίσιο του Ν. 4469/2017 και πιο συγκεκριμένα αναλαμβάνει να υλοποιήσει:

-     τη νομική υποστήριξη των αιτήσεων ένταξης σε όλο το πλαίσιο συμμετοχής και ένταξης στο Νόμο, καθώς έχει συνεργασία - πλαίσιο με μια εκ των σημαντικότερων Δικηγορικών Εταιριών της Αθήνας με μακρόχρονη εμπειρία στο αντικείμενο και με πλήρη γνώση των απαιτήσεων του σγκεκριμένου νόμου 
-     την εκπόνηση του επιχειρηματικού πλάνου βιωσιμότητας 
-     τη σύνταξη των χρηματο-οικονομικών πινάκων και προβλέψεων με τη μέθοδο των ελεύθερων ταμειακών ροών, ώστε να αποδεικνύεται η δυνατότητα εξόφλησης των ρυθμιζόμενων οφειλών
-     την εκπόνηση της αίτησης που απαιτείται μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ε.Γ. Ι.Χ. του Υπουργείου Οικονομικών.

Η Εταιρία μας ήδη έχει αναλάβει την εκπόνηση των παραπάνω για τέσσερις περιπτώσεις νομικών προσώπων οι οποίες είναι ήδη σε στάδιο αξιολόγησης.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη ενημέρωση.