Ευκαιρίες καριέρας

Η Εταιρεία  μας, στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξής της, αναζητά συνεργάτες της σε τακτά χρονικά διαστήματα για τους Τομείς της  Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Εθνικών Έργων.

Λόγω της εναρμόνισης της Εταιρεία ς μας με τον Κανονισμό 679/2016 της Ε.Ε. παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας  στο +30 210 6145400 για να σας ενημερώσουμε για τη διαδικασία αποστολής του βιογραφικού σας σημειώματος.