Η εταιρεία

Η εταιρεία  ΙΑΠΕΤΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ιδρύθηκε το 1992 από ομάδα επιστημόνων εξειδικευμένων σε θεματικά πεδία υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας και έκτοτε δραστηριοποιείται στον τομέα της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα επιχειρηματικής ανάπτυξης και τεχνολογίας.

Οι υπηρεσίες της Εταιρεία ς δημιουργούν την κατάλληλη υποδομή στις Ελληνικές Επιχειρήσεις, ώστε να ανταποκριθούν στις σημερινές προκλήσεις του ανταγωνισμού. Η ΙΑΠΕΤΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, από την έδρα της στην Αθήνα, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε επιχειρήσεις και φορείς σε όλη την Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα έργων.

Η Εταιρεία  διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα από το 1993, ενώ από το 1998 και μετά έχει εμφανίσει μια ιδιαίτερα δυναμική παρουσία στην εκπόνηση μελετών και τη διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από τα Εθνικά Προγράμματα (Προγράμματα Ελληνικών Υπουργείων και Περιφερειών από το Β’, Γ’ ΚΠΣ και ΕΣΠΑ 2007-2013), καθώς επίσης και στην υλοποίηση έργων διαχείρισης ως Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης σε Ελληνικά Υπουργεία και Οργανισμούς του Δημοσίου.

Δίνοντας έμφαση στην συνολική ανάπτυξη των πελατών της, παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες που αφορούν την εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ποιότητας, υπηρεσίες Marketing, χρηματοοικονομικές συμβουλές, ανάπτυξη εφαρμογών πληροφορικής, σύνταξη μελετών εσωτερικών διεργασιών, μελέτες οργάνωσης και BPR, μελέτες έρευνας αγοράς, μελέτες επιχειρηματικών σχεδίων.

Η Εταιρεία  είναι μέλος του Ελληνικού Συνδέσμου Εταιριών Management (ΣΕΣΜΑ) και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Ελλάδος (ΣΕΠΕ).