Ανθρώπινο δυναμικό

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της εταιρεία ς είναι τα στελέχη και οι συνεργάτες της.
Προερχόμενοι από διαφορετικούς χώρους και με σπουδές που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιστημών, τα στελέχη της ΙΑΠΕΤΟΣ Α.Ε. έχουν μεγάλη επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία στην διοίκηση και διαχείριση έργων.
Έχοντας επιλεγεί με αυστηρότατα κριτήρια και με βάση τις ικανότητές τους να ανταπεξέλθουν σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, τα στελέχη μας συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους, συνδυάζοντας γνώσεις και δεξιότητες για να επιτύχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους πελάτες της εταιρεία ς.
Το ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρείας αποτελείται από μόνιμα στελέχη και εξωτερικούς συνεργάτες, που συμμετέχουν στην υλοποίηση και διαχείριση των έργων μας.
Το σύνολο του δυναμικού μας, είναι απόφοιτοι Α.Ε.Ι. και στην πλειονότητά τους διαθέτουν μεταπτυχιακή εξειδίκευση.

Στο στελεχιακό δυναμικό της Εταιρείας, περιλαμβάνονται οι εξής ειδικότητες:

 • Μηχανικοί (μηχανολόγοι, πολιτικοί μηχανικοί και αρχιτέκτονες, περιβαλλοντολόγοι, ενεργειακοί μηχανικοί, μηχανικοί περιφερειακής ανάπτυξης)
 • Οικονομολόγοι με εξειδίκευση στην περιφερειακή ανάπτυξη
 • Οικονομολόγοι με εξειδίκευση στην Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Πολιτικοί και Κοινωνικοί Επιστήμονες
 • Τεχνολόγοι Τροφίμων
 • Γεωπόνοι με εξειδίκευση στην διαχείριση Κοινοτικών Προγραμμάτων
 • Νομικοί
 • Μηχανικοί Πληροφορικής
 • Ψυχολόγοι και Κοινωνιολόγοι με εξειδίκευση στην διαχείριση Κοινοτικών Προγραμμάτων

Τα στελέχη της Εταιρεία ς, μέσα από το αντικείμενο σπουδών τους, αλλά και από την γνώση που έχουν αποκτήσει τόσο από τις προηγούμενες συνεργασίες τους, όσο και μέσω της συνεργασίας τους με την Εταιρεία  μας, έχουν να επιδείξουν αξιοσημείωτη εμπειρία, στην:

 • οργάνωση, αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισμό της λειτουργίας σε ΜΜΕ επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα
 • εκπόνηση μελετών συστημάτων διαχείρισης και εφαρμογή τους σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού αλλά και του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα
 • αναδιοργάνωση Οργανισμών του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα
 • υλοποίηση και διαχείριση έργων συν-χρηματοδοτούμενων από Εθνικούς και Κοινοτικούς Πόρους
 • αξιολόγηση προγραμμάτων και έργων συν-χρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε.
 • παροχή τεχνικής υποστήριξης σε Οργανισμούς του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, για την διαχείριση έργων τους
 • εκπόνηση μελετών επιχειρηματικών σχεδίων για ΜΜΕ του Ιδιωτικού Τομέα, με σκοπό την επιδότησή τους μέσω Δράσεων και Προγραμμάτων της Ε.Ε.

  Η Διοίκηση της Εταιρεία ς ασκείται από τους:
 • Βασίλειο Νταουσάνη, Πρόεδρο και  Διευθύνοντα Σύμβουλο
 • Ελισάβετ Μπόμπολα, Αντιπρόεδρο Δ.Σ.