Ιστορικοί Σταθμοί

1992: Ίδρυση της Ανώνυμης Εταιρεία ς ΙΑΠΕΤΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ από Ομάδα επιστημόνων με σπουδές θετικών επιστημών και εξειδίκευση σε θεματικά πεδία ανάπτυξης και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, με έδρα την Αθήνα.

1994: Δραστηριοποίηση της Εταιρεία ς στην εκπόνηση μελετών και προτάσεων σε θέματα μετάδοσης και μεταφοράς τεχνογνωσίας και τεχνολογίας και την διαχείριση Έργων σε διάφορες Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

1995: Δημιουργία Γραφείου στις Βρυξέλλες για την καλύτερη οργάνωση και διαχείριση των Έργων της Εταιρεία ς.

1998: Δραστηριοποίηση της Εταιρεία ς σε διάφορους τομείς μελετών και Ανάπτυξης – Διαχείρισης Επιχειρηματικών Έργων στο Β΄ΚΠΣ στην Ελληνική Επικράτεια

2002: Η Εταιρεία  πραγματοποιεί συνεργασίες στην Ήπειρο και την Θεσσαλία, έχοντας πλέον μόνιμους συνεργάτες στις έδρες των Νομών αυτών. Ανάπτυξη και δραστηριοποίηση της Εταιρεία ς μέσω συνεργασιών και σε άλλες περιοχές της Ελληνικής Περιφέρειας.

2007: Μεταφορά της Έδρας της Εταιρεία ς στο Μαρούσι Αττικής, όπου και λειτουργεί μέχρι σήμερα