Νέα προγράμματα ενίσχυσης κεφαλαίων κίνησης υφιστάμενων επιχειρήσεων

Πρόγραμμα επιχορήγησης Τουριστικών επιχειρήσεων με κεφάλαιο κίνησης  (Υποβολές από 16.06.2021 έως 29.09.2021)
Πρόγραμμα επιχορήγησης υφιστάμενων επιχειρήσεων ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ – ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ (Υποβολές από 31.05.2021 – 10.09.2021)
Πρόγραμμα επιχορήγησης κεφαλαίου κίνησης- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (Υποβολές από 14.05.2021 έως 30.07.2021)
Πρόγραμμα επιχορήγησης αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων (Υποβολές από 16.06.2021 έως 30.07.2021