Νέα

Πρόσφατα έργα

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η υλοποίηση του Έργου που ανέλαβε η Εταιρεία  μας στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας

Περισσότερα »

Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» – Υπουργείο Εσωτερικών – Προσκλήσεις για Ο.Τ.Α.

Συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον η υποβολή προτάσεων – τεχνικών δελτίων από την Εταιρεία  μας στο πλαίσιο των προσκλήσεων του Προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ του Υπουργείου Εσωτερικών,

Περισσότερα »

Νέα προγράμματα ενίσχυσης κεφαλαίων κίνησης υφιστάμενων επιχειρήσεων

Πρόγραμμα επιχορήγησης Τουριστικών επιχειρήσεων με κεφάλαιο κίνησης  (Υποβολές από 16.06.2021 έως 29.09.2021)Πρόγραμμα επιχορήγησης υφιστάμενων επιχειρήσεων ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ – ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ (Υποβολές από 31.05.2021 – 10.09.2021)Πρόγραμμα επιχορήγησης κεφαλαίου κίνησης- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Περισσότερα »

Πρόγραμμα για τη στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων του Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” για την αντιμετώπιση της πανδημίας

Το πρόγραμμα ενισχύει την επιχειρηματικότητα και τη ρευστότητα των νεοφυών/ καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται σε τομείς της Έξυπνης Εξειδίκευσης – RIS3, του Εθνικού Μητρώου

Περισσότερα »