Ολοκλήρωση υποβολών στο πλαίσιο της δράσης E-Lianiko

Ολοκληρώθηκε στις 6.4.2021 η διαδικασία υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της Δράσης “e-lianiko” του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η δράση προϋπολογισμού 80 εκατ.€ ενίσχυε επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου στην αναβάθμιση ή στην ανάπτυξη νέου eshop με ενίσχυση ποσών 1.500€ και 5.000€ αντίστοιχα με πλήρη χρηματοδότηση χωρίς ιδιωτική συμμετοχή. Στο πλαίσιο της Δράσης υπεβλήθησαν 11.500 προτάσεις με προϋπολογισμό 53 εκατ.€. Αναμένεται σε άμεσο χρόνο η δεύτερη προκήρυξη της δράσης.