Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» – Υπουργείο Εσωτερικών – Προσκλήσεις για Ο.Τ.Α.

Συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον η υποβολή προτάσεων – τεχνικών δελτίων από την Εταιρεία  μας στο πλαίσιο των προσκλήσεων του Προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ του Υπουργείου Εσωτερικών, για λογαριασμό πελατών μας Ο.Τ.Α. Το εν λόγω Πρόγραμμα ανάπτυξης και αλληλεγγύης για την αυτοδιοίκηση έχει ως στόχο την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού αναπτυξιακής προοπτικής και κοινωνικής αλληλεγγύης για τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης. Η Εταιρεία  μας παρέχοντας ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες,  υποβοηθά τους δικαιούχους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης στην εκπόνηση των τεχνικών δελτίων έργων, στην υποβολή των ολοκληρωμένων φακέλων τους προς χρηματοδότηση έργων στο πληροφοριακό σύστημα, στην εναρμόνιση με τις απαιτήσεις για την κάλυψη της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας, στην εκπόνηση τεχνικών εκθέσεων και μελετών που απαιτούνται για την ωριμότητα των έργων. Ιδιαίτερη συμμετοχή καταδεικνύεται στο εν λόγω Πρόγραμμα στις προσκλήσεις ΑΤ-02 “Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων”, στην Πρόσκληση ΑΤ-07 “Αξιοποίηση κτιριακού αποθέματος δήμων” και στην ΑΤ-08 ” Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία – πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19″.

Στην Πρόσκληση ΑΤ-08 η Εταιρεία  μας έχει ήδη υποβάλλει πληθώρα φακέλων έργων προς χρηματοδότηση.