Πρόγραμμα για τη στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων του Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” για την αντιμετώπιση της πανδημίας

Το πρόγραμμα ενισχύει την επιχειρηματικότητα και τη ρευστότητα των νεοφυών/ καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται σε τομείς της Έξυπνης Εξειδίκευσης – RIS3, του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων “Elevate Greece”, υπό τις αντίξοες συνθήκες της κρίσης της πανδημίας COVID-19, η οποία επιδεινώθηκε λόγω της παρατεταμένης έξαρσής της στους ΚΑΔ που έχουν πληγεί.

H ενίσχυση θα πραγματοποιηθεί με τη μορφή μη επιστρεπτέας ενίσχυσης (κεφάλαιο κίνησης), ώστε οι επιχειρήσεις να παραμείνουν βιώσιμες και να μη χαθούν θέσεις εργασίας. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Nεοφυείς καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων (ΕΜΝΕ) “Elevate Greece” και η περίοδος υποβολών είναι από 16.3 έως 30.09.2021.

Η Εταιρεία  μας στο πλαίσιο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους πελάτες της, έχει ήδη υποβοηθήσει επιχειρήσεις στην εγγραφή τους στο Μητρώο και στη δημιουργία πλάνου ενίσχυσης μέσω του Προγράμματος.