Συνεργασίες

Η Εταιρεία  ΙΑΠΕΤΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, έχει από το 2002 μόνιμες εδραιωμένες συνεργασίες στην Ελληνική Επικράτεια.

Πιο συγκεκριμένα διαθέτει μόνιμους συνεργάτες στις Περιφέρειες Ηπείρου, Κρήτης και Θεσσαλίας καλύπτοντας τις περιφερειακές ενότητες αυτών, ενώ στο δίκτυο των συνεργατών της ανήκουν ελεύθεροι επαγγελματίες (μηχανικοί και οικονομολόγοι), με μακρόχρονη εμπειρία στην υλοποίηση Εθνικών Προγραμμάτων, οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους όταν απαιτηθεί από την Εταιρεία  μας, για την υλοποίηση έργων της ειδικότητάς τους.

Επίσης για την υλοποίηση των Ευρωπαϊκών έργων της, η Εταιρεία  συνεργάζεται με Διεθνή Πανεπιστήμια και λοιπά εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς και με Ελληνικά και Διεθνή Ινστιτούτα και αναγνωρισμένους Οργανισμούς καθώς και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.