Εφαρμογές πληροφορικής

Η Εταιρεία μας αναγνωρίζει την μεγάλη ανάγκη των επιχειρήσεων, για αναβάθμιση της μηχανοργάνωσής τους. Η υπηρεσία ανάπτυξης εφαρμογών πληροφορικής που παρέχει, εστιάζει στην προετοιμασία των επιχειρησιακών διαδικασιών, με βάση τις οποίες θα αναπτυχθεί το πληροφοριακό σύστημα της κάθε επιχείρησης. Κατανοώντας ότι κάθε Επιχείρηση έχει ιδιαιτερότητες, η προσπάθεια μας εστιάζεται στην επιλογή μιας εφαρμογής που υποστηρίζει τις λειτουργίες της εταιρεία ς και όχι την «συνήθη» προσαρμογή της εταιρεία ς στην εφαρμογή. Με γνώμονα την ώθηση σε αναπτυξιακή τροχιά, τα έμπειρα στελέχη πληροφορικής της Εταιρείας, επιλέγουν την καταλληλότερη εφαρμογή που θα στηρίξει την αναδιάρθρωση και την οργάνωση.

Αναπτύσσουμε εξειδικευμένες εφαρμογές πληροφορικής, για την διαχείριση έργων απόλυτα συμμορφούμενες με τις απαιτήσεις των πελατών μας (customized εφαρμογές), όπως επίσης ανατύσσουμε και εφαρμογές για την διαχείριση εγγράφων και αρχείων, που είναι πολύ χρήσιμες στην εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης.