Χρήσιμα links

 • www.sesma.gr (ιστοσελίδα του Ελληνικού Συνδέσμου Εταιριών Management)
 • www.sepe.gr (ιστοσελίδα του Συνδέσμου Εταιριών Πληροφορικής Ελλάδας)
 • www.espa.gr (ιστοσελίδα του Ενιαίου Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς ΕΣΠΑ 2007-2013)
 • www.ypoian.gr (ιστοσελίδα του Υπουργείου Oικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας)
 • www.ependyseis.gr (ιστοσελίδα του Υπουργείου Oικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Τουρισμού                                                                        
 • antagonistikotita.gr (ιστοσελίδα του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠΑΝΕΚ)
 • www.ktpae.gr (ιστοσελίδα της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ)
 • www.mnec.gr (ιστοσελίδα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας)
 • www.ypeka.gr (ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής)
 • www.mou.gr (ιστοσελίδα της Μονάδας Οργάνωσης και Διαχείρισης του ΚΠΣ)
 • www.esyd.gr (ιστοσελίδα του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης)
 • www.agrotikianaptyxi.gr   (ιστοσελίδα του Ε.Π. Αγροτικής Ανάπτυξης)
 • www.elot.gr (ιστοσελίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης)
 • www.efet.gr (ιστοσελίδα του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων)
 • www.elinyae.gr (ιστοσελίδα του Ελληνικού Ινστιτούτου για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία)
 • www.isotita.gr (ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας)
 • www.gsrt.gr (ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και τεχνολογίας)
 • www.ekt.gr (Ιστοσελίδα Ενημέρωσης για θέματα Τεχνολογίας και Ανάπτυξης)
 • www.rae.gr (ρυθμιστική αρχή ενέργειας)