Επιχειρηματική ανάπτυξη

Η Εταιρεία  μας παρέχει μια σειρά μελετών που προωθούν την επιχειρηματική ανάπτυξη και πιο συγκεκριμένα, την αναβάθμιση των λειτουργιών μιας επιχείρησης, την αύξηση της παραγωγικότητας της και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών/ προϊόντων. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής:

  • μελέτες αποτύπωσης εσωτερικών διεργασιών
  • μελέτες αναδιοργάνωσης
  • έρευνες αγοράς
  • μελέτες benchmarking
  • μελέτες επιχειρηματικών σχεδίων
  • μελέτες στρατηγικού σχεδιασμού