Iapetos:Αρχική/Ενεργές Προσκλήσεις Χρηματοδότησης/ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.4887/2022

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.4887/2022

Published On: 09.03.2022

Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη (Ν.4877/2022)

Εντός του προσεχούς χρονικού διαστήματος αναμένονται οι πρώτες προσκλήσεις του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου (Ν.4877/2022) για τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε τομείς της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελληνική επικράτεια. Προβλέπονται τρεις σταθεροί κύκλοι για την υποβολή επενδυτικών προτάσεων, με χρόνο από την υποβολή ενός επενδυτικού σχεδίου έως την αξιολόγηση και την ένταξη στο ανάλογο καθεστώς ο οποίος δεν θα ξεπερνά τις 60 ημέρες.

Δικαιούχοι προς συμμετοχή: Όλες οι νομικές μορφές πλην ατομικών.

Κατηγορίες δραστηριότητας προς ενίσχυση: 

– Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων,  – Πράσινη μετάβαση / Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων,  – Νέο Επιχειρείν (δραστηριότητες στην πρωτογενή παραγωγή, στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, στην αλιεία, στην έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία, στον ψηφιακό και τεχνολογικό μετασχηματισμό, στη μεταποίηση και στην εφοδιαστική αλυσίδα),  – Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση (για τις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης – ΕΣΔΙΜ),  – Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία (σχέδια που συμβάλλουν στην ανάπτυξη τεχνολογίας, στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ή στην εισαγωγή διαδικαστικών ή οργανωτικών καινοτομιών, στην αξιοποίηση αποτελεσμάτων της έρευνας, στην αύξηση της απασχόλησης και στη δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής προστιθέμενης αξίας,  – Αγροδιατροφή – πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – αλιεία,  – Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα (πλην της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων),  – Επιχειρηματική εξωστρέφεια (σχέδια που αφορούν εξαγωγικές δραστηριότητες),  – Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων,  – Εναλλακτικές μορφές τουρισμού (σχέδια που αφορούν την αξιοποίηση και ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των περιοχών της χώρας, όπως γεωγραφικών, κοινωνικών, πολιτισμικών, θρησκευτικών),  – Μεγάλες επενδύσεις,   – Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας (επενδυτικά σχέδια που αφορούν τα πεδία των ευρωπαϊκών στρατηγικών αλυσίδων αξίας: μικροηλεκτρονική, υπολογιστές υψηλής απόδοσης, συσσωρευτές, διασυνδεδεμένα και αυτόνομα οχήματα, κυβερνοασφάλεια, προσωποποιημένη ιατρική και υγεία, βιομηχανία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, υδρογόνο, διαδίκτυο των πραγμάτων) και  – Επιχειρηματικότητα 360 (επενδυτικά σχέδια, εξαιρουμένων αυτών που εμπίπτουν στα καθεστώτα ενισχύσεων της αγροδιατροφής – πρωτογενούς παραγωγής και μεταποίησης γεωργικών προϊόντων – αλιείας , της μεταποίησης – εφοδιαστικής αλυσίδας , της ενίσχυσης τουριστικών επενδύσεων και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, αφορούν στην υλοποίηση αρχικών επενδύσεων και τη δυνατότητα πραγματοποίησης πρόσθετων δαπανών, προς όφελος των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και της εθνικής οικονομίας.

Στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο θα υπάγονται επενδυτικά σχέδια όπως: Επενδύσεις στον τομέα του Τουρισμού ( Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχείων τουλάχιστον 4*, εκσυγχρονισμό κύριων και μη τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 3*, ίδρυση και εκσυγχρονισμό μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων υπό προϋποθέσεις (ξενώνες φιλοξενίας, υλοποίηση εντός παραδοσιακών οικισμών σε συγκεκριμένες περιοχές, κατάταξη 5 κλειδιών, δυναμικότητα τουλάχιστον 20 δωματίων), Camping 3*, Glamping, Condo hotels, ξενώνες νέων, εναλλακτικός τουρισμός, καταδυτικός τουρισμός, συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικοί λιμένες, χιονοδρομικά κέντρα, θεματικά πάρκα, ιαματικός τουρισμός, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα αναζωογόνησης (spa),   στον τομέα της Μεταποίησης (Ίδρυση, εκσυγχρονισμός ή  επέκταση  βιομηχανικών μονάδων), στον τομέα της Αγροδιατροφής (Πρωτογενής παραγωγή αγροτικών προϊόντων και μεταποίηση),  στον τομέα Αθλητικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων διασκέδασης,  στον τομέα της Αποθήκευσης και των υποστηρικτικών προς τη μεταφορά δραστηριοτήτων, στον τομέα ενημέρωσης και επικοινωνίας , καθώς και σε λοιπούς κλάδους όπως:  στη δημιουργία κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης, στη δημιουργία και τον εκσυγχρονισμό οίκων ευγηρίας,  στο χονδρικό εμπόριο πετρελαίου & υγραερίου που υλοποιούνται σε νησιά  για τη δημιουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης, στο χονδρικό εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων κ.α.

Είδη ενισχύσεων: Φορολογική απαλλαγή / Επιχορήγηση / Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης / Επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης / Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου για το καθεστώς Νέο Επιχειρείν

Ο νέος Χάρτης Περιφερειακών ενισχύσεων, περιλαμβάνει ανά είδος επιχείρησης (πολύ μικρές και μικρές, μεσαίες, μεγάλες), τις ακόλουθες ποσοστώσεις ενισχύσεων:

** ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε Τμήματα των συγκεκριμένων Περιφερειών και Π.Ε. θα δίδεται πρόσθετο ποσοστό 10% για τις περιοχές του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ). Για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου το ποσοστό ενίσχυσης δε μπορεί να ξεπερνά το 75%.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΝΤΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
  ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Όλες οι Περιφερειακές Ενότητες

(Ροδόπη, Δράμα, Έβρος, Θάσος, Καβάλα, Ξάνθη)

50% 60% 70%
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Όλες οι Περιφερειακές Ενότητες (Θεσσαλονίκη, Ημαθία, Κιλκίς, Πέλλα, Πιερία, Σέρρες, Χαλκιδική) 50% 60% 70%
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ** Όλες οι Περιφερειακές Ενότητες

(Γρεβενά, Κοζάνη, Καστοριά, Φλώρινα)

40% 50% 60%
ΗΠΕΙΡΟΥ Όλες οι Περιφερειακές Ενότητες

(Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα, Θεσπρωτία)

50% 60% 70%
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Όλες οι Περιφερειακές Ενότητες

(Λάρισα, Καρδίτσα, Τρίκαλα, Μαγνησία, Σποράδες)

50% 60% 70%
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Περιφερειακές Ενότητες

(Φθιώτιδα, Βοιωτία, Εύβοια, Φωκίδα)

40% 50% 60%
Περιφερειακή ενότητα Ευρυτανίας 50% 60% 70%
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Όλες οι Περιφερειακές Ενότητες

(Κέρκυρας, Κεφαλληνίας, Λευκάδας, Ζακύνθου, Ιθάκης)

40% 50% 60%
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Όλες οι Περιφερειακές Ενότητες

(Αχαϊας, Ηλείας, Αιτωλοακαρνανίας)

50% 60% 70%
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Περιφερειακές Ενότητες

(Μεσσηνία, Λακωνία, Κορινθία, Αργολίδα)

40% 50% 60%
Δήμοι Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Οιχαλίας, Γορτυνίας ** 40% 50% 60%
Αρκαδία λοιποί δήμοι 40% 50% 60%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ** Όλες οι Περιφερειακές Ενότητες

(Λέσβου, Λήμνου, Ικαρίας, Σάμου, Χίου)

50% 60% 70%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ** Όλες οι Περιφερειακές Ενότητες

(Άνδρος, Θήρα, Κέα, Μήλος, Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Σύρος, Τήνος, Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κως, Ρόδος)

30% 40% 50%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Όλες οι Περιφερειακές Ενότητες

(Λασιθίου, Ηρακλείου, Ρεθύμνου, Χανίων)

40% 50% 60%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧ. ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧ. ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧ.
Κεντρικός Τομέας   0 0 0
Βόρειος Τομέας   0 0 0
Νότιος Τομέας   0 0 0
Δυτικός Τομέας   15% 25% 35%
Ανατολική Αττική   25% 35% 45%
Δυτική Αττική   25% 35% 45%
Πειραιάς – Νήσοι   25% 35% 45%
Μοιράσου το

Σχετικά Νέα

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ

Ενδεικτικό Πελατολόγιο