Iapetos:Αρχική/Νέα/ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΠΕΤΟΣ Α.Ε.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΠΕΤΟΣ Α.Ε.

Published On: 29.05.2024

Ακόλουθα παρατίθενται οι Πολιτικές των Συστημάτων διαχείρισης της Εταιρίας μας (Πολιτική Ποιότητας, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Ασφάλειας Πληροφοριών, Επιχειρησιακής Συνέχειας, Καταπολέμηση Διαφθοράς), βάση των απαιτήσεων των Διεθνών Προτύπων ΕΝ ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015, EN ISO 27001:2022, EN ISO 22301:2019 και ΕΝ ISO 37001:2016.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η Εταιρία  ΙΑΠΕΤΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  θεωρεί τη διαχείριση της ποιότητας το βασικότερο πυλώνα της στρατηγικής της. Με βάση αυτή, είναι σε θέση λειτουργώντας πελατοκεντρικά να καλύψει τις απαιτήσεις των πελατών της και να λειτουργήσει απέναντι στον ανταγωνισμό. Η συνολική λειτουργία της Εταιρείας βασίζεται στις αρχές που εκπορεύονται από το Διεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2015 το οποίο και εφαρμόζεται από όλες τις Οργανωτικές Μονάδες της Εταιρίας για το σύνολο των δραστηριοτήτων της. Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας είναι απόλυτα πελατοκεντρικό και βασίζεται στην κάλυψη των απαιτήσεων των πελατών της και στη συνεχή εξυπηρέτησή τους ώστε να υπάρχει πλήρης ικανοποίηση αυτών. Η Διοίκηση της Εταιρίας πραγματοποιεί όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε στο στελεχιακό της δυναμικό να παρέχεται κατάλληλο περιβάλλον εργασίας, κατάλληλες συνθήκες για την άσκηση της καθημερινής τους δραστηριότητας, καθώς επίσης και μεριμνά ώστε να είναι στη διάθεσή τους όλοι οι απαραίτητοι πόροι (υλικοτεχνική υποδομή). Παράλληλα μεριμνά για την εφαρμογή κατάλληλων επιχειρησιακών διαδικασιών ώστε να είναι εφικτή η αναγνώριση των κινδύνων, η επιχειρησιακή συνέχεια σε περίπτωση ενεργοποίησης των πιθανών κινδύνων, ενώ έχει εκπονήσει σχετικό πλάνο δράσης. Επιπρόσθετα έχει αναγνωρίσει τα ενδιαφερόμενα μέρη τα οποία σχετίζονται με τη λειτουργία και εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης ποιότητας.

Βασικοί στόχοι του συστήματος διαχείρισης που εφαρμόζεται στην επιχείρηση είναι: η ικανοποίηση, των συμφωνηθέντων με τους Πελάτες, απαιτήσεων, αναφορικά με το είδος και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της,  η συνεχής βελτίωση του συστήματος διαχείρισης και η παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας αυτού, μέσα από την τήρηση και εφαρμογή λειτουργικών διαδικασιών, ο σαφής προσδιορισμός των απαιτήσεων των πελατών της και η συνεχής ικανοποίησή τους, η  διαρκής επιμόρφωση και εκπαίδευση των στελεχών της, η εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων για την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος διαχείρισης ποιότητας, η εφαρμογή ενεργειών για την επιχειρησιακή της συνέχεια με τρόπο που καλύπτει την αντιμετώπιση οποιουδήποτε αναγνωρισμένου κινδύνου, η διαρκής ενσωμάτωση των νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων που προκύπτουν τόσο από τα πρότυπο ποιότητας, όσο και από τον τομέα δραστηριότητάς της και  η τήρηση και παρακολούθηση μετρήσιμων, απτών και κατάλληλων ποιοτικών και ποσοτικών στόχων για το σύστημα διαχείρισης που εφαρμόζει.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Η Εταιρία θεωρεί την περιβαλλοντική διαχείριση ως ένα βασικό πυλώνα της στρατηγικής της. Μεριμνά για την εφαρμογή κατάλληλων διαδικασιών ώστε να είναι εφικτή η αναγνώριση των κινδύνων, η επιχειρησιακή συνέχεια σε περίπτωση ενεργοποίησης των πιθανών περιβαλλοντικών κινδύνων, ενώ έχει εκπονήσει σχετικό περιβαλλοντικό σχέδιο δράσης. Επιπρόσθετα έχει αναγνωρίσει τα ενδιαφερόμενα μέρη τα οποία σχετίζονται με τη λειτουργία και εφαρμογή του συστήματος. Μέσω του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, καλύπτεται ο στόχος της πλήρους συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της κείμενης με την προστασία του περιβάλλοντος νομοθεσίας. Η παρούσα δήλωση έχει γνωστοποιηθεί στο στελεχιακό δυναμικό όπως επίσης και στα λοιπά τρίτα μέρη που αναγνωρίζουν την δέσμευση της Εταιρίας για τη συνεχή βελτίωση σε τομείς όπως: μείωση αποβλήτων, μείωση εκπομπών, τον σχεδιασμό και την παραγωγή των προϊόντων με έναν περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο και την πρόληψη της ρύπανσης του περιβάλλοντος. Βασικοί στόχοι του περιβαλλοντικού συστήματος είναι η εκπαίδευση,  επιμόρφωση και εκπαίδευση των στελεχών της, η εξασφάλιση των απαραίτητων Πόρων για την αποτελεσματική λειτουργία του, η επιχειρησιακή συνέχεια με τρόπο που καλύπτει την αντιμετώπιση οποιουδήποτε αναγνωρισμένου κινδύνου, η ενσωμάτωση των νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων που προκύπτουν τόσο από τα πρότυπα διαχείρισης που εφαρμόζει, όσο και από τον τομέα δραστηριότητάς της.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η Εταιρία ΙΑΠΕΤΟΣ ΑΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ,  θεωρεί στρατηγικής σημασίας την ασφάλεια των πληροφοριών. Μόνο με βάση αυτή, μπορεί να εξασφαλιστεί η διατήρηση της συνεχούς λειτουργίας της και η ορθή διαχείριση και υλοποίηση των ολοκληρωμένων λύσεων στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών και των λύσεων πληροφορικής  που παρέχει. Η Εταιρία εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης, βάση των απαιτήσεων του Προτύπου EN ISO 27001:2023 για την διαχείριση της ασφάλειας πληροφοριών, καλύπτοντας τεκμηριωμένα τις απαιτήσεις που απορρέουν από το Πρότυπο. Εφαρμόζει τεκμηριωμένες διαδικασίες που ορίζουν τις ενέργειες για την τεκμηρίωση του συστήματος, τη συνεχή βελτίωση του συστήματος, τη μεθοδολογία διενέργειας των εσωτερικών ελέγχων, τον έλεγχο της εφαρμογής του συστήματος, τη θέσπιση και παρακολούθηση των στόχων για την ασφάλεια πληροφοριών, τις ενέργειες για την ασφάλεια του Οργανισμού, την ταξινόμηση τον πόρων και τον έλεγχο αυτών, την ασφάλεια του προσωπικού, τη φυσική και περιβαλλοντική προστασία, την λειτουργία του Οργανισμού και την επικοινωνία, τον έλεγχο της πρόσβασης, την αναγνώριση των κινδύνων και την αντιμετώπιση περιστατικών, τον έλεγχο της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του συστήματος.  Το σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας πληροφοριών λειτουργεί με την συμμετοχή όλων των στελεχών της Διοίκησης, των Οργανωτικών Μονάδων της Εταιρίας και εφαρμόζεται δυναμικά ώστε να είναι εφικτή η συνεχής βελτίωσή του. Η Διοίκηση της Εταιρίας, έχει αναγνωρίσει τους ρόλους και τις υπευθυνότητες του προσωπικού, ώστε να  υπάρχει συνεχής λειτουργία και αντιμετώπιση του οποιουδήποτε κινδύνου παρουσιαστεί. Είναι, τέλος, στόχος μας, η εξασφάλιση στο προσωπικό όλων  των αναγκαίων υλικοτεχνικών υποδομών, ώστε να μπορούν να βελτιστοποιούν τις καθημερινές τους δραστηριότητες, με τέτοιο τρόπο που να συντελούν στην βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μας. Ιδιοκτήτης της Πολιτικής Ασφάλειας αλλά και της δήλωσης εφαρμογής της, είναι η Εταιρία ΙΑΠΕΤΟΣ Α.Ε. Το παρόν έντυπο αποτελεί εσωτερικό του συστήματος διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών και ανασκοπείται όποτε κρίνεται απαραίτητο από την Διοίκηση για την καταλληλότητα του.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ

Η Εταιρία ΙΑΠΕΤΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  δεσμεύεται για την εφαρμογή και τήρηση ενός Συστήματος Διαχείρισης της Επιχειρησιακής της Συνέχειας βάση των απαιτήσεων του Προτύπου ΕΝ ISO 22301:2019, με το οποίο εξασφαλίζεται η συμμόρφωσή της με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις του Προτύπου, της Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας και της Νομοθεσίας για τον τομέα δραστηριότητάς της, όπως επίσης εξασφαλίζεται η ικανοποίηση των πελατών της και των προσδοκιών των ενδιαφερομένων μερών της και μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση της Επιχειρησιακής της Συνέχειας. Έχουν θεσπιστεί στόχοι που σχετίζονται με την επιχειρησιακή συνέχεια και αφορούν την εφαρμογή μέτρων για την αποφυγή μη συμμορφώσεων, την ανταπόκριση στις έκτακτες συνθήκες, την άμεση αντιμετώπιση συμβάντων, την ικανοποίηση των ενδιαφερόμενων μερών, την εκπαίδευση του προσωπικού.

Η Διοίκηση της Επιχείρησης δεσμεύεται για την εξασφάλιση όλων των απαιτούμενων πόρων για την εφαρμογή και λειτουργία του συστήματος, καθώς και της διάθεσης της κατάλληλης υλικοτεχνικής  υποδομής και του κατάλληλου περιβάλλοντος εργασίας στο στελεχιακό της δυναμικό. Επίσης δεσμεύεται για τη διαρκή βελτίωση του συστήματος. Η παρούσα Πολιτική είναι ελεγχόμενο έγγραφο του συστήματος διαχείρισης της επιχειρησιακής συνέχειας και ανασκοπείται όποτε κρίνεται απαραίτητο.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

Η Ανώτατη Διοίκηση της ΙΑΠΕΤΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  έχει καθιερώσει Πολιτική για την καταπολέμηση της διαφθοράς / δωροδοκίας και την διατηρεί ενήμερη όπως επίσης και την επανεξετάζει με τρόπο που να καλύπτει τις ακόλουθες απαιτήσεις: –  απαγορεύει τη διαφθορά / δωροδοκία από το στελεχιακό δυναμικό της προς τους πελάτες της, – απαγορεύει τη διαφθορά / δωροδοκία των στελεχών της από πελάτες της, προμηθευτές της, παρόχους της και υπεργολάβους της, –  μεριμνά με την υλοποίηση όλων των απαραίτητων ενεργειών για τη συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία για την καταπολέμηση της δωροδοκίας η οποία και είναι πλήρως εφαρμοστέα στην Εταιρία, – η πολιτική που εφαρμόζεται είναι κατάλληλη για το σκοπό και το πεδίο δραστηριότητάς της. Η παρούσα πολιτική παρέχει το πλαίσιο για τον καθορισμό, την ανασκόπηση και την επίτευξη των στόχων για την καταπολέμηση της δωροδοκίας και δεσμεύει την Εταιρία για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του ΣΔΚΔ, αλλά και τη συνεχή βελτίωσή του. Μέριμνα της Εταιρίας μέσω της Ανώτατης Διοίκησης είναι να ενθαρρύνει την αναφορά υποψιών καλόπιστα ή με βάση την εύλογη πίστη, με εχεμύθεια και χωρίς το φόβο αντιποίνων. Η Ανώτατη Διοίκηση μέσω του εγκεκριμένου οργανογράμματός της, ορίζει αρμοδιότητες για την τήρηση και εφαρμογή του ΣΔΚΔ, ενώ έχει ορίσει κατάλληλα εξουσιοδοτημένο στέλεχος ως Υπεύθυνο για το ΣΔΚΔ από κοινού με τα λοιπά διαχειριστικά συστήματα που εφαρμόζει.

Μέσω του εφαρμοζόμενου συστήματος, καλύπτονται οι απαιτήσεις του Προτύπου EN ISO 37001:2016 και μέσω των εφαρμοζόμενων διαδικασιών πραγματοποιείται η συμμόρφωση με τα αναφερόμενα σε αυτό. Σε περιπτώσεις που παρουσιάζεται μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Προτύπου, η Εταιρία μέσω του συστήματος διαχείρισης για την καταπολέμηση της δωροδοκίας, εφαρμόζει μηχανισμό για την άρση αυτών και την τήρηση και εφαρμογή διορθωτικών ενεργειών. Εφαρμόζεται μέσω του ΣΔΚΔ μεθοδολογία για τη αξιολόγηση της διακινδύνευσης. Η παρούσα πολιτική για την καταπολέμηση της δωροδοκίας είναι διαθέσιμη σαν μέρος των τεκμηριωμένων πληροφοριών του ΣΔΚΔ, γνωστοποιείται εσωτερικά στην Εταιρία και στο στελεχιακό της δυναμικό και στους συνεργάτες με μη αμελητέα διακινδύνευση δωροδοκίας και είναι διαθέσιμη στα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη, όταν απαιτείται. Μέσω της παρούσας πολιτικής η Ανώτατη Διοίκηση παρέχει τη δέσμευσή της με ειλικρίνεια για την αποτροπή, τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση της δωροδοκίας σε σχέση με τις δραστηριότητες της Εταιρίας μας. Η Ανώτατη Διοίκηση μέσω της παρούσας πολιτικής, ρητά δηλώνει ότι:

Απαγορεύεται σαφώς η προσέλκυση και η αποδοχή δωροδοκημάτων από το προσωπικό της Εταιρίας και από οποιονδήποτε εργάζεται για λογαριασμό της Εταιρίας (συνεργάτες, υπεργολάβοι έργων), όπως επίσης και η αποκόμιση δώρων ή ζητήματα φιλοξενίας των στελεχών μας από πελάτες/ προμηθευτές / παρόχους / υπεργολάβους. Σε ετήσια βάση πραγματοποιείται εκπαίδευση των στελεχών μας για θέματα που άπτονται της καταπολέμησης δωροδοκίας. Αναλαμβάνονται διαρκώς πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση της δωροδοκίας. Απαγορεύονται πληρωμές που προορίζονται να επηρεάζουν ή που θα μπορούσαν εύλογα να θεωρείται ότι επηρεάζουν μια προσφορά ή άλλη απόφαση προς όφελος της Εταιρίας στο πεδίο που δραστηριοποιείται. Υφίσταται πολιτική για πληρωμές προμηθειών ή υπεργολάβων – παρόχων αναλόγως των ποσών με σχετική εμπλοκή υπευθύνων οργανωτικών μονάδων και ανώτατης διοίκησης με εγκρίσεις και υπογραφές και διασφαλίζεται ότι η πληρωμή επιτρέπεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία και τους κανονισμούς

Η πολιτική για την καταπολέμηση της δωροδοκίας εμπεριέχει το πλαίσιο των στόχων οι οποίοι τίθενται σε ετήσια βάση και παρακολουθούνται στη διάρκεια κάθε ημερολογιακού έτους. Οι στόχοι που τίθενται, αφορούν την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τη διαχείριση κινδύνων, τη διαχείριση συμβάντων δωροδοκίας, την εφαρμογή διορθωτικών ενεργειών, την παρακολούθηση της δέουσας επιμέλειας, ενώ η παρούσα πολιτική αποτελεί βασικό έγγραφο του ΣΔΚΔ και έχει ως ιδιοκτήτη την Εταιρία ΙΑΠΕΤΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ . Η παρούσα πολιτική εγκρίνεται από την Ανώτατη Διοίκηση και τίθεται σε αναθεώρηση όταν η Ανώτατη Διοίκηση το κρίνει απαραίτητο. Η παρούσα απολιτική μας είναι δημοσιεύσιμη και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας μας και έχει κοινοποιηθεί σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη με την εφαρμογή του ΣΔΚΔ. Σε περίπτωση που οιοσδήποτε θελήσει να καταγγείλει θέματα που άπτονται του ΣΔΚΔ αναφορικά με εμπλεκόμενο προσωπικό μας, συνεργάτες μας, υπεργολάβους μας που εμπλέκονται στη διαχείριση των αναλαμβανόμενων από την Εταιρία μας έργων, τα στοιχεία επικοινωνίας μας για την υποβολή καταγγελίας είναι: Πεντέλης 51, Μαρούσι, 15126, Τ.Κ. 2106145400, iapetos@iapetos.gr

Μοιράσου το

Σχετικά Νέα

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ

Ενδεικτικό Πελατολόγιο