Iapetos:Αρχική/Ενεργές Προσκλήσεις Χρηματοδότησης/ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ» (Υποβολές έως 22.03.2024 – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΩΝ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ» (Υποβολές έως 22.03.2024 – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΩΝ)

Published On: 19.12.2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ»

Υποβολές Προτάσεων από 18.12.2023 έως Παρασκευή 22.03.2024 και ώρα 3 μ.μ. (παράταση υποβολών)

Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανακοίνωσε την προκήρυξη της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων», η οποία αφορά στην ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων επιλεγμένων κωδικών δραστηριότητας (ΚΑΔ) του τουρισμού.

Ο προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται σε 160.000.000€.

Ο ελάχιστος και μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται σε 80.000€ έως και 400.000€.

Το ποσοστό ενίσχυσης των αιτήσεων χρηματοδότησης είναι ενιαίο για όλες τις επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων και ανέρχεται στο 45% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού. Το ποσοστό της επιχορήγησης δύναται να αυξηθεί κατά  10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή πυρόπληκτη ή σεισμόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά (Παράρτημα Χ της πρόσκλησης) ή / και επιπλέον 5% με τη δήλωση κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης στόχου απασχόλησης τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Δικαιούχοι της Δράσης είναι: Υπό ίδρυση και νεοσύστατες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες θα δραστηριοποιηθούν ή δραστηριοποιούνται στον τομέα του Τουρισμού.

Υπό ίδρυση θεωρούνται οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της Δράσης έως και την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης και θα δραστηριοποιηθούν αποκλειστικά σε επιλέξιμο/ους ΚΑΔ καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι την αποπληρωμή της επένδυσης, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της πρόσκλησης (ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ – ΚΑΔ).

Νεοσύστατες είναι οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη συσταθεί και δεν έχει παρέλθει 12μηνο συνεχούς λειτουργίας (δεν έχει παρέλθει 12μηνο από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης στην ΑΑΔΕ έως και την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης). Σημειώνεται ότι θα πρέπει να δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε επιλέξιμους ΚΑΔ της Δράσης, που συμπεριλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της πρόσκλησης (ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ – ΚΑΔ),  κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι την αποπληρωμή της επένδυσης.

Διευκρινίζεται ότι οι επιχειρήσεις οφείλουν να διαθέτουν τον ΚΑΔ επένδυσης πριν την πρώτη εκταμίευση.

Επισημαίνεται ότι τα επενδυτικά σχέδια με ΚΑΔ επένδυσης «Καταλύματα» (ΚΑΔ 55) του τομέα του τουρισμού θα πρέπει να ακολουθούν τις  κάτωθι προϋποθέσεις:

ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ: Ξενοδοχεία – Κατάταξη σε κατηγορία 4**** (τεσσάρων αστέρων) και άνω και Δυναμικότητα δώδεκα (12) κλίνες και άνω

Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων που προβλέπονται στο π.δ. 33/1979

Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping)

ΜΗ ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες:  Ελάχιστος Αριθμός κατοικιών: τρεις (3) – {Σημειώνεται: Το σύνολο των καταλυμάτων αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων – τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών υποχρεωτικώς θα πρέπει να ενσωματώνονται στο ίδιο Σήμα MHTE}.

Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα: Κατάταξη σε κατηγορία 4 κλειδιά και άνω με ελάχιστη δυναμικότητα δώδεκα (12) κλίνες

Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερεις (24) μήνες, από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης.

Οι ακόλουθες συνθήκες αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και συμμετοχής των επιχειρήσεων στη Δράση. Η μη ικανοποίηση κάθε μίας εξ αυτών ή η ελλιπής ή ανύπαρκτη τεκμηρίωση για την ικανοποίησή τους, αποτελεί λόγο αποκλεισμού της αίτησης χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου και απόρριψης του.

– Να συγκεντρώνει η επιχείρηση, κατ’ ελάχιστον το βαθμό 70 κατά την αυτοαξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου με βάση τα κριτήρια του Παραρτήματος ΙΙΙ. Δεν είναι επιτρεπτή η υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης στο ΟΠΣΚΕ αν δεν καλύπτεται η παραπάνω προϋπόθεση.

– Δεν είναι επιτρεπτή η συμμετοχή Φυσικού/Νομικού Προσώπου ως εταίρου/μετόχου σε περισσότερες από μία υποβαλλόμενες αιτήσεις χρηματοδότησης.

– Δεν είναι επιτρεπτή η συμμετοχή Φυσικού/ Νομικού Προσώπου ως εταίρου αν διαθέτει ήδη επιχειρηματική δραστηριότητα σε λειτουργία στον ΚΑΔ (2ψηφια ανάλυση) της επένδυσης στην ίδια ή σε άλλη περιφέρεια, κατά την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης.

– οι επιχειρήσεις θα πρέπει να διαθέτουν εγκεκριμένη οικοδομική άδεια σε ισχύ, ή αίτηση έκδοση αυτής ή προέγκριση οικοδομικής άδειας ή βεβαίωση όρων δόμησης ή κατ’ ελάχιστον κατατεθειμένη αίτηση προέγκρισης οικοδομικής άδειας ή βεβαίωσης όρων δόμησης, στην περίπτωση που απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.   Στην περίπτωση που στο επενδυτικό σχέδιο προβλέπονται δαπάνες για κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις, για τις οποίες δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας θα πρέπει να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου, όπου θα βεβαιώνεται ότι δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας με σχετική αναλυτική αιτιολόγηση.

– Να προσκομίσουν Βεβαίωση Χρήσης γης για τον ανωτέρω τόπο υλοποίησης της επένδυσης

– Να προσκομίσουν στοιχεία των δικαιωμάτων χρήσης (κυριότητα, επικαρπία, χρήση/μίσθωση σε ισχύ) που κατέχουν επί του ακινήτου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) ετών. Η περίοδος της εξαετίας υπολογίζεται από την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης. Ειδικά για ανέγερση κτιρίου, το μισθωτήριο πρέπει να είναι τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη από την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης.

– Να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου σε ποσοστό τουλάχιστον 60% αυτής, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ.

–  Να διαθέτουν ή να δεσμευτούν με υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο, ατόμων με αναπηρία.

– οι νεοσύστατες επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 του ν.4557/2018.

ΟΙ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ, δύναται να είναι:

  • Κατηγορία 1: Δαπάνες για Κτίρια, Γήπεδα, Εγκαταστάσεις & Περιβάλλοντα Χώρο, μέχρι το 80% του προϋπολογισμού
  • Κατηγορία 2: Δαπάνες Εξοπλισμού, Μεταφορικών Μέσων & Οργάνων ως εξής: ψηφιακός εξοπλισμός γραφείου έως 10.000€, Λοιπός Εξοπλισμός επιχείρησης έως 10.000€ και Μεταφορικά μέσα έως 50.000€ για επαγγελματικά οχήματα αμιγώς ηλεκτρικά)
  • Κατηγορία 3: Λογισμικό (έως 10.000€)
  • Κατηγορία 4: Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών, ως εξής:

√ Παραμετροποίηση / εγκατάσταση λογισμικού / «Software as a Service»  : ως 5.000€

√ Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης: έως 3.000€

√              (04.29)  Τεχνικές Μελέτες απαραιτήτως συνδεόμενες με δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου

(04.03)   Δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υποστηρικτικές υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για την πράξη

(04.08)  Δαπάνες υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

(04.11)   Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της

υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου

(04.04)  Δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας

(04.10)  Μελέτες / έρευνες αγοράς

Σύνολο της κατηγορίας αυτής: 04.29 έως 04.10 έως 30.000€

Κατηγορία 04.03: έως 3.000€

Κατηγορία 04.08 + 04.11 = 10.000€

  • Κατηγορία 5: Δαπάνες προβολής – προώθησης: έως 10.000€
  • Κατηγορία 6: Έμμεσες Δαπάνες (υποχρεωτική δαπάνη) – 7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών (κατηγορίες 1, 2, 3, 4, 5)

***οι δαπάνες της κατηγορίας 1 και 2 (πλην μεταφορικών μέσων), θα πρέπει να είναι >=50% του προϋπολογισμού του έργου.

Οι δαπάνες των υπο-κατηγοριών 02.20, 02.05, 02.22 και 02.19 της κατηγορίας 2 (02. Δαπάνες Εξοπλισμού, Μεταφορικών Μέσων & Οργάνων) συνδέονται με το κριτήριο Α.4, για τη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης.

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:  Η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου καλύπτεται από την δημόσια δαπάνη και την ιδιωτική συμμετοχή. Σημειώνεται ότι κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης απαιτείται να προσκομισθούν αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου σε ποσοστό τουλάχιστον 60% αυτής, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ.

Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής του επενδυτικού σχεδίου δύναται να χρησιμοποιηθούν ίδια κεφάλαια ή/και εξωτερική χρηματοδότηση. Η κάλυψη της Ιδιωτικής Συμμετοχής τεκμηριώνεται με τους ακόλουθους τρόπους:  1) Καταβολή αρχικού κεφαλαίου ή/και η αύξηση του εταιρικού/μετοχικού κεφαλαίου με νέες σε μετρητά εισφορές των εταίρων/μετόχων, 2) Εξωτερική χρηματοδότηση / Τραπεζικός δανεισμός.

 

Μοιράσου το

Σχετικά Νέα

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ

Ενδεικτικό Πελατολόγιο