Πρόσφατα έργα

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η υλοποίηση του Έργου που ανέλαβε η Εταιρεία  μας στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας και αφορούσε την τεχνική υποστήριξη της ΓΓΕΚ στην προσαρμογή του πληροφοριακού συστήματος κρατικών ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027. Το έργο είχε διάρκεια υλοποίησης τέσσερις μήνες. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ …

Πρόσφατα έργα Διαβάστε Περισσότερα »